Plug-in

Plug-in

13-12-2021
Plug-in

Plug-in คือ ซอฟท์แวร์เสริมสำหรับโปรแกรมหรือซอฟท์แวร์เดิมที่มีอยู่แล้วในเว็บเบราว์เซอร์ (web browser) เพื่อเพิ่มความสามารถของโปรแกรมให้ทำงานได้หลากหลายหรือมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ตัวอย่าง plug-in เช่น Adobe Flash Player, Adobe Reader, Java, QuickTime เป็นต้น

ที่มา:

it-guides. คำศัพท์สำหรับผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต [อินเทอร์เน็ต]. 2558(2 กุมภาพันธ์ 2558). เข้าถึงได้จาก: http://it-guides.com/computer-vocabulary/internet-vocabulary

BBC. What are plug-ins? [internet]. 2012 (cited 2015 Feb 2). Available from: http://www.bbc.co.uk/webwise/guides/about-plugins

University of South Florida. What is a plugin? How do I install it? [Internet]. 2011 (cited 2015 Feb 2). Available from: http://etc.usf.edu/techease/win/internet/what-is-a-plugin-how-do-i-install-it/

Google. ปลั๊กอิน [อินเทอร์เน็ต]. 2558 (2 กุมภาพันธ์ 2558). เข้าถึงได้จาก: https://support.google.com/chrome/answer/142064?hl=th

ข่าวสารที่่คล้ายกัน