เชื้อไวรัส (Virus)

เชื้อไวรัส (Virus)

14-12-2021
เชื้อไวรัส ( Virus )

ไวรัส คือ จุลินทรีย์ชนิดหนึ่งมีขนาดตั้งแต่ 20-300 นาโนเมตร (Nanometre) ซึ่งเล็กกว่าแบคทีเรียมาก มีเพียงกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (Electron microscope) ที่ทำให้เราสังเกตเห็นตัวไวรัสได้ ไวรัสมีโปรตีนเคลือบบริเวณผิวชั้นนอกหุ้มล้อมรอบสารพันธุกรรม DNA หรือ RNA ที่อยู่ข้างในบางชนิดมีปุ่มยื่นออกมาเพื่อช่วยในการยึดเกาะกับเซลล์ ไวรัสไม่สามารถเจริญเติบโตหรือเพิ่มจำนวนภายนอกเซลล์ได้ ต้องอาศัยเซลล์ของสิ่งมีชีวิตในการเพิ่มจำนวนไวรัสแต่ละชนิดสามารถอาศัยอยู่ในเซลล์ที่แต่ต่างกัน เช่น

-ไวรัสตับอักเสบ จะเข้าไปอยู่ในเซลล์ตับ

-ไวรัสสมองอักเสบ จะเข้าไปอยู่ในเซลล์ประสาทสมองส่วนกลาง

-ไวรัส HIV จะอยู่ในเม็ดเลือดขาว

-ไวรัส SARS-CoV-2 จะอยู่ในปอดทำให้ปอดอักเสบ เป็นต้น

เราสามารถเพาะเลี้ยงเชื้อไวรัสได้ โดยให้ไวรัสเข้าไปอาศัยอยู่ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตแล้วคอยดูการเจริญเติบโต แต่ไม่สามารถเพาะเลี้ยงเชื้อไวรัสด้วยวิธีการเพาะเชื้อทั่วไปเหมือนแบคทีเรีย และเห็ด รา

ข่าวสารที่่คล้ายกัน