Beacon (บีคอนส์)

Beacon (บีคอนส์)

13-12-2021
Beacon (บีคอนส์)

Beacon (บีคอนส์)  คือ เทคโนโลยีการนำเสนอข้อมูลผ่านบูลทูธระยะใกล้ที่ใช้พลังงานต่ำ (Bluetooth Low Energy)  นิยมใช้ในห้างสรรพสินค้าเพียงคุณอยู่ใกล้วัตถุในรัศมีที่บีคอนส์รองรับ (สูงสุดคือ 70 เมตร) แอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนจะแสดงข้อมูลคูปอง โปรโมชั่นของสินค้าให้คุณได้ทราบทันที

 

ภาพจาก : https://www.kinvey.com/a-beacon-of-light-for-the-brick-and-mortar/

ที่มาของข้อมูล :

[1]Ekapol Chucherd  ประชาสัมพันธ์-กิจกรรมรู้จัก LINE Beacon เทคโนโลยีที่ซ่อนอยู่ในแอป LINE, https://www.beartai.com/news/promotion-news/186123, เข้าถึงเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

[2]Komkid, ไขความลับ Beacons เทคโนโลยี Internet of Things ที่ฮาร์ดแวร์สตาร์ทอัพชอบใช้, http://startitup.in.th/beacon-internet-of-thing-hardware-startup/, เข้าถึงเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

ข่าวสารที่่คล้ายกัน