Bios (Basic I O Input Output System)

Bios (Basic I O Input Output System)

14-12-2021
Bios (Basic I O Input Output System)

Bios (Basic I O Input Output System) หรือ ไบออส คือ ระบบหน่วยรับเข้าส่งออกพื้นฐาน เป็นซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก ทำหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อกับเมนบอร์ด ทุกครั้งที่ทำการเปิดเครื่อง ไบออสจะทำงานเป็นอันดับแรก หากพบว่าอุปกรณ์ตัวไหนมีการทำงานที่ผิดพลาด ไบออสจะส่งสัญญาณเสียงให้ทราบทันที อีกทั้งยังเป็นตัวเรียกข้อมูลจากฮาร์ดดิสก์ให้ทำงานอีกด้วย

 

ที่มาของแหล่งข้อมูลอ้างอิง:

[1] 2563./ Bios คืออะไร./ สืบค้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556./ จากเว็บไซต์: http://yaowalak2537may.blogspot.com/2013_12_01_archive.html

[2] วิธีเข้า Bios บนคอมพิวเตอร์ & โน๊ตบุ๊ค./ สืบค้นเมื่อถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564./  จากเว็บไซต์: https://tips.thaiware.com/1108.html

เรียบเรียง และตรวจทาน: วรรณวจี สุจริตธรรม
กองวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ข่าวสารที่่คล้ายกัน