Myrmecophyte

Myrmecophyte

01-11-2023
Myrmecophyte

พืชที่มีโครงสร้างพิเศษเพื่อเป็นที่อยู่ของมดหรือปลวก โดยพืชได้ประโยชน์บางอย่างจากมดที่เข้ามาสร้างรัง เช่นมดช่วยปล้องกันแมลงศัตรูพืช หรือช่วยสะสมแร่ธาตุอาหารให้กับพืช ตัวอย่างพืชเหล่านี้ เช่น จุกโรหินี (Dischidia major (Vahl) Merr.) หัวร้อยรู (Hydnophytum formicarum Jack) เถาฮ่อสะพายควาย (Sphenodesme pentandra Jack) สามารถมารถเรียกพืชกลุ่มนี้ได้อีกอย่างว่า “myrmecoxe

ข่าวสารที่่คล้ายกัน