Autonomous Vehicle

Autonomous Vehicle

14-12-2021
Autonomous Vehicle

     Autonomous Vehicle เทคโนโลยียานพาหนะไร้คนขับ ซึงเป็นเทคโนโลยีที่ใช้กับรถยนต์ โดยนำเทคโนโลยีและระบบเซนเซอร์ในการขับเคลื่อนมาใช้ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้รถ ลดอันตรายที่เกิดจาการขับเคลื่อน ประหยัดเชื้อเพลิง และลดเวลาอยู่บนท้องถนน ซึ่งให้ระบบคิด คำนวณและประมวลผลการขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติ โดยระบบจะต้องเชื่อมโยงกับ รถที่ร่วมทาง มนุษย์ สถานที่ และสัญญาณไฟจราจร เพื่อให้สามารถเลือกใช้เส้นทาง และสภาพแวดล้อมนั้นๆ อย่างถูกต้องและแม่นยำ

 

ที่มารูปภาพ:

[1] https://auto.mthai.com/news/51320.html


แหล่งข้อมูลอ้างอิง:

[1] อนาคตอันไกลโพ้นของรถไร้คนขับ (Autonomous Car)[อินเทอร์เน็ต]2561. (เข้าถึงเมื่อ 16 กันยายน 2562). เข้าได้จาก: https://www.rabbittoday.com/th-th/articles/tech-toys/autonomous-car

[2] เทคโนโลยีที่ 6 "Autonomous vehicles"[อินเทอร์เน็ต]2558. (เข้าถึงเมื่อ 16 กันยายน 2562). เข้าได้จาก: https://www.smile-digital.com/blog/autonomous-vehicles/

[3] ทำความรู้จัก ยานยนต์แห่งอนาคตที่ไร้คนขับกัน[อินเทอร์เน็ต]. (เข้าถึงเมื่อ 16 กันยายน 2562). เข้าได้จาก: http://www.dtc.co.th

ข่าวสารที่่คล้ายกัน