โรคแพนิค (Panic Disorder)

โรคแพนิค (Panic Disorder)

14-12-2021
โรคแพนิค (Panic Disorder)

โรคแพนิค (Panic Disorder) คือ ภาวะตื่นตระหนกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไม่มีเหตุผลหรือหาสาเหตุไม่ได้ ซึ่งแตกต่างจากอาการหวาดกลัวหรือกังวลทั่วไป เนื่องจากอาการของโรคแพนิค จะมีอาการหวาดกลัวอย่างรุนแรงทั้งที่ตนเองไม่ได้เผชิญหน้า หรือตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายแต่อย่างใด โรคแพนิคเกิดจากฮอร์โมนลด หรือเปลี่ยนแปลงกะทันหัน ทำให้ระบบประสาทอัตโนมัติทำงานผิดปกติ คล้ายกับไฟฟ้าลัดวงจร ระบบประสาทที่ควบคุมการทำงานส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย จึงเกิดอาการหลายอย่างร่วมกันอย่างฉับพลันโดยที่ไม่มีสาเหตุ โรคแพนิคสามารถรักษาได้ด้วยการรับประทานยาอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับสมดุลของสารเคมีในสมอง และผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาทางจิตใจเพื่อบำบัดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมด้วยจะช่วยให้ผู้ป่วยใช้ชีวิตอย่างเท่าทันกับโรคนี้ได้อย่างมีความสุข

 

ภาพจาก: https://flo.health/menstrual-cycle/health/symptoms-and-diseases/panic-disorder
ที่มาข้อมูล :
1. รู้จัก “โรคแพนิค” โรคที่ไม่ได้มีแค่นิสัยขี้ตกใจ. [ออนไลน์]. 2018, แหล่งที่มา: https://joo.gl/NBNLrG [17 เมษายน 2563]
2. โรคแพนิค. [ออนไลน์]. 2016, แหล่งที่มา: https://www.pobpad.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84 [17 เมษายน 2563]
3. คุณเป็นโรคแพนิค (Panic Disorder) หรือเปล่า. [ออนไลน์]. 2019, แหล่งที่มา: https://www.dmh.go.th/news-dmh/view.asp?id=28497 [17 เมษายน 2563]

ผู้เขียน : นางสาวอัลวานีย์ สติรักษ์ นักวิชาการ กองวัสดุอุเทศพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
บรรณาธิการ (วิชาการ) : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง ผู้อำนวยการกองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
บรรณาธิการ (ภาษา) : นายอานุภาพ สกุลงาม นักวิชาการ กองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
ผู้อนุมัติเผยแพร่ : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง ผู้อำนวยการกองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.

ข่าวสารที่่คล้ายกัน