ร่องความกดอากาศต่ำแถบศูนย์สูตร (Intertropical Convergence Zone : ITCZ )

ร่องความกดอากาศต่ำแถบศูนย์สูตร (Intertropical Convergence Zone : ITCZ )

14-12-2021
ร่องความกดอากาศต่ำแถบศูนย์สูตร (Intertropical Convergence Zone : ITCZ )

ร่องความกดอากาศต่ำแถบศูนย์สูตร (Intertropical Convergence Zone : ITCZ )ความหมาย ร่องความกดอากาศต่ำแถบศูนย์สูตร (Intertropical Convergence Zone : ITCZ ) หรือร่องมรสุม (monsoon trough) คือ บริเวณที่ลมค้าตะวันออกเฉียงเหนือทางซีกโลกเหนือและลมค้าตะวันออกเฉียงใต้ทางซีกโลกใต้พัดมาบรรจบกัน เกิดขึ้นบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรประมาณ 6 – 8 องศาละติจูด เป็นบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำ และมีลักษณะเป็นแนวพาดขวางในทิศตะวันออกและตะวันตก มีกระแสอากาศไหลขึ้นและลงสลับกัน ตามแนวโคจรของดวงอาทิตย์ บริเวณร่องความกดอากาศต่ำแถบศูนย์สูตรนี้ถ้าเคลื่อนผ่านบริเวณใด จะทำให้เกิดฝนตกอย่างหนาแน่นในบริเวณนั้น

 

ภาพจาก :
http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=35&chap=6&page=t35-6-infodetail07.html
ที่มาข้อมูล :
http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=35&chap=6&page=t35-6-infodetail07.html

ผู้เขียน : นายชนินทร์ สาริกภูติ
บรรณาธิการ (วิชาการ) : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง
บรรณาธิการ (ภาษา) : นายอานุภาพ สกุลงาม

ข่าวสารที่่คล้ายกัน