Amphibian

Amphibian

14-12-2021

Amphibian แปลว่า สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก

สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังพวกแรกที่มีขาแทนครีบและเคลื่อนที่ไปอาศัยบนบกได้ปัจจุบันสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกอยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ำ และมักอยู่ในที่ชื้นเพื่อผิวหนังจะได้ไม่แห้งสัตว์มีกระดูกสันหลังที่ส่วนหนึ่งของชีวิตอยู่ในน้ำ อีกส่วนหนึ่งอยู่บนบก สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกเป็นสัตว์เลือดเย็น*มีกระดูกสันหลัง*มีประมาณ 3000 สปีชีส์*รวมกันเป็นคลาส*แอมฟิเบีย (Amphibia) ใช้เวลาส่วนหนึ่งมีชีวิตในน้ำและเกิด เมทามอร์โฟซิส ขณะที่เติมโตขึ้นซึ่งหมายถึงการเปลื่ยนแปลงรูปร่างลักษณะสำคัญของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกตอนเริ่มต้นชีวิตเป็นตัวอ่อน คือลูกอ๊อด “จะหายใจทางเหงือก” จากนั้นจะมีขางอกออกมาและเริ่มหายใจทางปอด สัตว์สะเทินน้ำ-สะเทินบกส่วนใหญ่สามารถแลกเปลื่ยนก๊าซ หายใจได้บางชนิดสามารถใช้เหงือกหายใจได้ตลอดชีวิต

ในประเทศไทยพบสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกแล้วประมาน 176 ชนิด

Salamanders

กลุ่มซาลาแมนเดอร์  ทั่วโลกพบแล้วประมาณ 738 ชนิดประเทศไทย 4 ชนิด

Ceacilians

กลุ่มเขียดงู  ทั่วโลกพบประมาน 212 ชนิด ประเทศไทย 6 ชนิด

Anurans

กลุ่มของกบเขียดคางคกอึ่ง และปาด ทั่วโลกพบแล้วประมาน 7093 ชนิดประเทศไทย167 ชนิด

วงศ์อึ่งกราย Megophryidae  วงศ์คางคก Bufonidae  วงศ์อึ่ง Microhylidae  วงศ์กบ-เขียด Dicroglossidae วงศ์กบท่าสาร Ceratobatrachidae วงศ์กบแท้ Ranidae วงศ์ปาด Rhacophoridae

รูปลักษณ์ภายนอก

ตา  สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกมองเห็นภาพสีหรือไม่? มองเห็นในที่มืดได้อย่างไรทำไมตาโตปูดอยู่บนหัว? เคยสงใสกันไหมว่าตาของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกเกือบทั้งหมดมีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับขนาดของหัว เนื่องจากพวกมันเป็นสัตว์กินเนื้อที่ใช้ตาการมองหาเหยื่อ ส่วนมากเป็นการดักซุ่มรอเหยื่อร่างกายต้องเคลื่อนไหวให้น้อยที่สุด คอจึงไม่จำเป็น้องใหญ่และเปิดใช้ตาที่มีมุมมองกว้างๆแทน อีกทั้งส่วนใหญ่ออกหากินเวลากลางคืนดวงตาดวงตาจึงต้องใหญ่และเปิดได้กว้างเพื่อรับแสงให้ได้มากที่สุด ตำแหน่งของตามักจะอยู่ด้านบนของหัวดูปูดๆ ก็เพื่อให้มองเห็นได้ในขณะหมอบซ่อนตัวอยู่ใต้วัสดุต่างๆ หรือใต้ผิวน้ำ ตาของพวกกบจะมีเปลือกตาบนที่เป็นหนังหนาขยับได้น้อย เปลือกตาล่างใสขยับขึ้นและเชื่อมต่อกับเปลือกตาที่สาม (nictitating membrane)สำหรับปกป้องดวงตาการหลับตาของกบจะไม่ใช่การหย่อนหนังตาลงหรือขึ้น แต่เป็นการหุบตาเข้าไปในเบ้าตา ซึ่งจะดึงหนังตาล่างและเปลือกตาที่สามให้คลุมดวงตาขณะที่ดวงตาเริ่มแห้งหรือเพื่อทำความสะอาด สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกชนิดที่อาศัยในน้ำตลอดและวัยอ่อนทุกตัวจะไม่มีเปลือกตา ส่วนพวกที่อยู่ใต้ดินอย่างกลุ่มเขียดงูก็จะมีดวงตาอยู่ใต้ผิวหนังไปเลยและมีขนาดเล็กรับรู้เพียงความมือความสว่างเท่านั้น เพราะส่วนใหญ่ไม่ใช้การมองแต่ใช้สัมผัสจากสารเคมีและแรงสั่นสะเทือนเป็นหลักในชั้นจอตาของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกมีเซลล์รูปแท่ง(rod cells)ใช้รับภาพเมื่อมีแสงน้อยและเซลล์รูปกรวย ทำให้สามารถมองเห็นได้ดีในที่มืด ซึ่งเป็นช่วงเวลาหากิน และยังสามารถรับรู้สีของภาพที่เห็นได้ด้วยดังนั้นกบหลายชนิดจึงใช้สีฉูดฉาดในการสื่อสารเพื่อเรียกร้องความสนใจจากเพศตรงข้าม หรือสื่อถึงความมีพิษให้สัตว์ตัวอื่นเห็น รวมทั้งเรียนรู้สีของเหยื่อที่เป็นพิษด้วย หากเคยกินแมลงที่มีสีฉูดฉาดแล้วทำให้รู้สึกแย่ ครั้งต่อไปจะไม่กินเหยื่อที่มีสีแบบเดิมอีก

ข่าวสารที่่คล้ายกัน