Nanomaterial

Nanomaterial

14-12-2021
Nanomaterial

Nanomaterial หรือ วัสดุนาโน หมายถึงวัสดุที่ความยาว ความกว้าง หรือความสูง อย่างน้อยหนึ่งด้านมีขนาดเป็นนาโนเมตร  หรืออาจมีโครงสร้างของพื้นผิวหรือมีโพรงภายใน อยู่ในขนาดนาโนเมตร จริง ๆ แล้ววัสดุนาโนมีทั้งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ  เช่น อนุภาคของแร่ต่าง ๆ หรืออาจจะเกิดขึ้นมาเองจากกระบวนการอื่น ๆ เช่น อนุภาคควันไฟ หรือไอเสียจากเครื่องยนต์

ส่วนวัสดุนาโนที่มนุษย์ผลิตขึ้นเอง จะถูกกำหนดให้มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่ต้องการ แล้วนำไปใช้เป็นส่วนผสมหรือสร้างเป็นผลิตภัณฑ์นาโนที่มีคุณสมบัติพิเศษขึ้นมากว่าเดิม

เช่น นาโนไททาเนียมไดออกไซด์ จะมีคุณสมบัติทำความสะอาดตัวเองได้ ฆ่าเชื้อโรคได้ ก็จะถูกนำมาใช้เคลือบผิวสุขภัณฑ์ต่าง ๆ  หรือการผสมเส้นใยนาโนคาร์บอนที่มีความแข็งแกร่งในเส้นใยที่ใช้ผลิตเสื้อเกราะกันกระสุน  เห็นได้ว่านาโนเทคโนโลยีช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้เป็นอย่างดี

ผู้เขียน : วารี  อัศวเกียรติรักษา

 

ที่มา

http://nict.sc.chula.ac.th/site/index.php/technology/risk/nanomaterial

http://kmfda.fda.moph.go.th/Journal/Chapter/1/22_99_A2_2.57.pdf

https://il.mahidol.ac.th/e-media/nano/Page/Unit2-4.html

ข่าวสารที่่คล้ายกัน