Juice Jacking (จุยซ์ แจ็คกิ้ง)

Juice Jacking (จุยซ์ แจ็คกิ้ง)

13-12-2021
Juice Jacking (จุยซ์ แจ็คกิ้ง)

Juice Jacking (จุยซ์ แจ็คกิ้ง) คือ วิธีการโจรกรรมข้อมูลผ่านที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ตามที่สาธารณะ (Public Phone Charger) เนื่องจากสายเคเบิ้ลที่ใช้จ่ายกระแสไฟฟ้านั้น เป็นสาย USB สามารถรับ และส่งข้อมูลได้ ดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่เหล่ามิจฉาชีพแอบซ่อนอุปกรณ์เชื่อมต่อเพื่อเข้าถึงข้อมูลในโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ไม่ว่าจะเป็นไฟล์รูปภาพ ไฟล์วิดีโอ ไฟล์งานได้ ซึ่งมีวิธีป้องกัน Juice Jacking ได้ดังนี้
1.ควรชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์สมาร์ทโฟน ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอเพื่อลดโอกาสที่แบตเตอรี่หมดระหว่างออกนอกสถานที่
2.หลีกเลี่ยงการชาร์จแบตเตอรี่ผ่านสาย USB ในจุดบริการชาร์จแบตเตอรี่สาธารณะ
3.ควรมี Power Bank หรือที่ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์พกพาติดตัวอยู่เสมอ
4.ควรใช้ระบบรักษาความปลอดภัยของโทรศัพท์สมาร์ทโฟน เมื่อมีการเชื่อมต่อสาย USB อุปกรณ์บางรุ่นจะมีข้อความแจ้งเตือนว่าต้องการถ่ายโอนข้อมูล       หรือไม่ หากไม่ต้องการถ่ายโอนข้อมูลให้กด “ยกเลิก”
5.ใช้อุปกรณ์ป้องกันที่เรียกว่า USB Condom ซึ่งเป็นอุปกรณ์ช่วยเปลี่ยนสายเคเบิ้ลที่ถ่ายโอนข้อมูลได้ ให้เป็นสายชาร์จเพียงอย่างเดียว

 

ที่มาของข้อมูล

[1]เตือนภัย!! เสียบสาย USB ชาร์จแบตเตอรี่สมาร์ทโฟนที่ให้บริการสาธารณะ เสี่ยงโดนขโมยข้อมูลส่วนตัว, http://www.flashfly.net/wp/188007/, เข้าถึงเมื่อวันที่ 11 กันยายน 61
[2]รู้จัก Juice Jacking วิธีการขโมยข้อมูลผ่านที่ชาร์จมือถือตามที่สาธารณะ, https://nuuneoi.com/blog/blog.php?read_id=841/, เข้าถึงเมื่อวันที่ 11 กันยายน 61

ข่าวสารที่่คล้ายกัน