MR (Mixed reality)

MR (Mixed reality)

14-12-2021
MR (Mixed reality)

     MR (Mixed reality) เทคโนโลยีผสมผสานระหว่าง โลกจริง กับโลกเสมือน ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่าง AR (Augmented Reality) และ VR (Virtual Reality) โดยจำลองเอาสิ่งที่เห็นในโลกจริงรวมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของโลกเสมือน แล้วมองผ่านอุปกรณ์ซึ่งส่วนใหญ่คือ แว่นตาที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ อาจมีข้อมูลหรือภาพจำลองอื่นๆ ซ้อนทับขึ้นมาซึ่งสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งที่เห็นตรงหน้าได้ด้วย

 

 

ที่มารูปภาพ:

[1] http://www.digitalagemag.com/wp-content/uploads/2016/05/tech2-2.jpg

แหล่งข้อมูลอ้างอิง:

[1] โลกยุคใหม่ มีศัพท์ดิจิทัลอะไรบ้าง?[อินเทอร์เน็ต]. (เข้าถึงเมื่อ 13 กันยายน 2562). เข้าได้จาก: https://www.asearcher.com/blog/post/ 11 Sep 2019

[2] digital Age Magazine[อินเทอร์เน็ต]. (เข้าถึงเมื่อ 13 กันยายน 2562). เข้าได้จาก: http://www.digitalagemag.com/mixed-reality-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0-augmented-reality/

ข่าวสารที่่คล้ายกัน