กล้องโทรทรรศน์ (Telescope)

กล้องโทรทรรศน์ (Telescope)

13-12-2021
กล้องโทรทรรศน์ (Telescope)

กล้องโทรทรรศน์ (Telescope) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ขยายวัตถุโดยอาศัยหลักการรวมแสง ทำให้สามารถเห็นวัตถุที่อยู่ไกลจนไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ กล้องโทรทรรศน์ เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ว่า Telescope มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกโบราณ โดยคำว่า tele แปลว่า “ไกล” และ scopein แปลว่า “การมองเห็น” เมื่อรวมกันแล้วจึงหมายถึงเครื่องมือที่ทำให้มองเห็นได้ไกล กล้องโทรทรรศน์ยุคแรกสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2151 โดยฮานส์ ลิเพอร์ซี โดยการนำเลนส์นูนมาวางซ้อนกัน ปัจจุบันวิทยาการของกล้องโทรทรรศน์ก้าวไกลมาก จนเราสามารถเห็นภาพบนท้องฟ้าอันไกลโพ้นจากการรวบรวมรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าและรังสีวิทยุ นับเป็นเทคโนโลยีการมองเห็นภาพที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง

ข่าวสารที่่คล้ายกัน