Heat Sterilization

Heat Sterilization

14-12-2021
Heat Sterilization

Heat Sterilization คือ วิธีการใช้ความร้อนฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ สามารถใช้ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยทั่วไปจุลินทรีย์จะถูกทำลายในอุณหภูมิ 100 °C แต่จะเหลือเพียงสปอร์ของแบคทีเรียบางชนิดที่ทนความร้อนต่ออุณหภูมินี้ได้ สำหรับในอาหารจะนำมาผ่านกระบวนการโดยใช้ความร้อนที่อุณหภูมิสูงกว่า 100 °C ภายใต้ความดัน ทำให้อาหารสามารถเก็บรักษาในอุณหภูมิห้องได้นานยิ่งขึ้น

ส่วนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการผ่าตัดจะต้องฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยใช้ความร้อนชื้นเพิ่มความดันให้สูงกว่าความดันบรรยากาศปกติ ภายใต้แรงดันอากาศ

นี้จะทำให้น้ำมีจุดเดือดเพิ่มขึ้นเป็น 121 °C ซึ่งจะสามารถฆ่าเชื้อจุลินทรีย์และสปอร์ของแบคทีเรียทั้งหมดได้ภายในระยะเวลา 15 นาที

HCtHFA7ele6Q2dUJwiVUKt9LfXcsKhk2w5DSNYqbaAwcFeyUiNVa3nALOloAKnrjik

 

ผู้เขียน : นายอภินันท์ เปลี่ยนจันทร์

ที่มาของรูปภาพ

https://ortoday.com/wp-content/uploads/2019/03/sterilization-guide.jpg

https://www.thairath.co.th/media/HCtHFA7ele6Q2dUJwiVUKt9LfXcsKhk2w5DSNYqbaAwcFeyUiNVa3nALOloAKnrjik.jpg

ที่มาข้อมูล (Reference)

  • การทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อ.[ออนไลน์].2021

http://www.cssd-gotoknow.org/2014/10/sterilization.html [20ม.ค.64]

  • การใช้ความร้อนการฆ่าเชื้อในอาหาร.[ออนไลน์].2016

https://bsc.dip.go.th/th/category/production2/qs-heatinfoods [20ม.ค.64]

ข่าวสารที่่คล้ายกัน