จุดความร้อน

จุดความร้อน

14-12-2021

จุดความร้อน หรือ Hotspo tคือ จุดที่มีค่าความร้อนมากผิดปกติที่เกิดขึ้นผิวโลก ซึ่งเราสามารถตรวจวัดได้โดยใช้อุปกรณ์ตรวจวัดค่าความร้อน (Thermal sensor) ที่ติดตั้งอยู่บนดาวเทียมสำรวจโลก (Earth Observation Satellite) เช่น ดาวเทียม NOAA12 และ NOAA18 ใช้ระบบ AVHRR (Advance Very High Resolution Radiometer) ในการตรวจหา Hotspots
โดยจุดความร้อนที่ว่านั้นสามารถบอกความรุนแรงของการเผาไหม้ และยังสามารถระบุตำแหน่งของเปลวไฟ (Flaming fire) หรือ บริเวณที่ยังมีไฟคุกรุ่น (Smoldering fire)

เรียบเรียงโดย ฐิติยา ชุ่มมาลี

ที่มาภาพ : http://fire.gistda.or.th/fire/y2019/FR82_special/map_allthai_modis/5_Thai_20190529.jpg


ที่มาข้อมูล:
https://gistda.or.th/main/th/node/1153
http://www.dnp.go.th/forestfire/hotspot/hotspot.htm
http://fire.gistda.or.th/download.html

ข่าวสารที่่คล้ายกัน