QWERTY

QWERTY

14-12-2021
QWERTY

QWERTY หมายถึง มาตรฐานการวางตำแหน่งแป้นพิมพ์ตัวอักษรภาษาอังกฤษ คิดค้นขึ้นโดย คริสโตเฟอร์ แลตแฮม โชลส์ (Christopher Latham Sholes) นักประดิษฐ์ชาวอเมริกัน เพื่อใช้กับเครื่องพิมพ์ดีด โดยคำว่า QWERTY มาจากลำดับตัวอักษรแถวบนสุดจากซ้าย

 

 

ที่มารูปภาพ : 

[1] https://www.theeditingco.com/blog/10380/the-history-of-the-qwerty-keyboard-how-it-came-to-be

  แหล่งข้อมูลอ้างอิง : 

[1] Christopher Latham Sholes [อินเทอร์เน็ต]. (เข้าถึงวันที่ 3 ส.ค. 64) เข้าได้จาก https://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_Latham_Sholes

เรียบเรียง: ธานี หลินลาโพธิ์
ตรวจทาน: วรรณวจี สุจริตธรรม
กองวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ข่าวสารที่่คล้ายกัน