Encryption

Encryption

14-12-2021
Encryption

Encryption หมายถึง การเข้ารหัสลับโดยการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเพื่อทำให้บุคคลทั่วไปไม่สามารถอ่านข้อมูลเหล่านั้นได้ บุคคลหรือโปรแกรมที่จะอ่านข้อมูลได้จะต้องมีการตกลงการถอดรหัสร่วมกันมาก่อน

 

 

ที่มารูปภาพ:

[1] https://platform6.io/2019/03/20/protecting-data-through-encryption-in-a-public-blockchain/

แหล่งข้อมูลอ้างอิง : 

[1] encryption [อินเทอร์เน็ต]. (เข้าถึงวันที่ 5 ก.ค. 64) เข้าได้จาก https://searchsecurity.techtarget.com/definition/encryption

เรียบเรียง: ธานี หลินลาโพธิ์
ตรวจทาน: วรรณวจี สุจริตธรรม
กองวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ข่าวสารที่่คล้ายกัน