Sexual dimorphism

Sexual dimorphism

01-06-2023
Sexual dimorphism

Sexual dimorphism หมายถึง ภาวะที่สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันมีลักษณะที่แตกต่างกันทั้งสี รูปร่าง ขนาด และโครงสร้างบางประการ เช่น นกปักษาสวรรค์ (Bird of paradise) เพศผู้มีสีสันฉูดฉาดเพื่อดึงดูดเพศเมีย ลิงบาบูนเพศผู้ตัวโตกว่าเพศเมียประมาณ 2 เท่า และมีเขี้ยวขนาดใหญ่กว่าเพศเมีย ซึ่งจูงใจให้เพศเมียเลือกเป็นคู่ครอง ปลาตกเบ็ด (Angler fish) เพศผู้มีขนาดเล็กกว่าเพศเมียประมาณ 40 เท่า และไม่มีติ่งเนื้อบนหัว ดำรงชีวิตเป็นปรสิตถาวรของเพศเมีย ครีบหลังของปลา Paracentropogon rubripinnis เพศผู้ยาวกว่าปลาเพศเมีย  

เพศผู้
ปลาเพศผู้
ปลาเพศเมีย
ปลาเพศเมีย

 

ข่าวสารที่่คล้ายกัน