WiFi Calling หรือ VoWifi (Voice Over WiFi)

WiFi Calling หรือ VoWifi (Voice Over WiFi)

13-12-2021
WiFi Calling หรือ VoWifi (Voice Over WiFi)

WiFi Calling หรือ VoWifi (Voice Over WiFi) เป็นเทคโนโลยีชนิดหนึ่งที่สามารถสื่อสารด้วยเสียง ผ่านอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ติดต่อสื่อระหว่างประเทศ แทนการใช้งานสัญญาณ Roaming หรือ Application เช่น Call Line, Facebook Messenger ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย เพียงแค่ประเทศนั้นๆมีบริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย โดยสามารถโทรศัพท์หากันได้จากทั่วทุกมุมโลก และหากอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีคลื่นสัญญาณโทรศัพท์ก็สามารถใช้งานได้ ทำให้ลดปัญหาสัญญาณเข้าไม่ถึงหรือสัญญาณอ่อน

WiFi Calling ถูกให้บริการโดยเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่างๆ ซึ่งหากต้องการใช้งานต้องเลือกโทรศัพท์ที่มีการรองรับเทคโนโลยีนี้ และสมัครแพ็คเกจตามเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เปิดให้บริการ

 

ภาพจาก  
https://wifinowevents.com/europe/wp-content/uploads/Wifi-Calling2.jpg
http://www.it24hrs.com/wp-content/uploads/2016/04/dtac-wifi-calling-vowifi-p04.png

ที่มาของข้อมูล 
Wi-Fi Calling คืออะไร มาทำความรู้จัก Wi-Fi Calling กัน[อินเทอร์เน็ต].2559 (เข้าถึงเมื่อ13 กรกฎาคม 2559). เข้าได้จาก: http://mobile.kapook.com/view2751
WiFi Calling คืออะไร ฟรีใช่ไหม[อินเทอร์เน็ต]. (เข้าถึงเมื่อ 13 กรกฎาคม 2559). เข้าได้จาก: http://www.cookiecoffee.com/news/87007/wifi-calling-free-how-to-what-is-mean-easy-vs-roaming
มารู้จัก WiFi Calling ทางเลือกที่ดีสำหรับคนไม่อยากเปิด Roaming[อินเทอร์เน็ต].2559 (เข้าถึงเมื่อ 13 กรกฎาคม 2559). เข้าได้จาก: http://hitech.sanook.com/1408597/
ทดสอบ dtac WiFi Calling (VoWiFi) โทรหาใครก็ได้เพียงแค่มีสัญญานเน็ตอินเทอร์เน็ต].2559 (เข้าถึงเมื่อ 13 กรกฎาคม 2559). เข้าได้จาก: http://droidsans.com/dtac-wifi-calling-vowifi-test
ลองจริง ‘dtac WiFi Calling’ เปลี่ยนไวไฟเป็นสัญญาณมือถือ[อินเทอร์เน็ต]. (เข้าถึงเมื่อ 13 กรกฎาคม 2559). เข้าได้จาก: http://www.cyberbiz.in.th/review-dtac-wificalling/
dtac WiFi calling | VoWiFi คืออะไร[อินเทอร์เน็ต]. (เข้าถึงเมื่อ 13 กรกฎาคม 2559). เข้าได้จาก: https://www.dtac.co.th/network/wifi-calling.html

ข่าวสารที่่คล้ายกัน