Jet Streams

Jet Streams

14-12-2021

Jet Streams หรือลมกรด เป็นกระแสลมที่มีความเร็วสูง ราว 200-400 กม./ชม. มักเกิดที่ระดับความสูงราว 7-16 กม. เหนือพื้นโลก กระแสลมกรด มีทั้งประโยชน์และเป็นอุปสรรคต่อการบิน เนื่องด้วยความเร็วลมที่แรงมาก ทำให้เครื่องบินที่บินตามแนวทิศทางของลมกรดมีความเร็วเพิ่มขึ้น ช่วยประหยัดเวลาและพลังงาน แต่ในทางตรงกันข้าม หากบินในแนวสวนทิศทางกระแสลม ก็จะทำให้ความเร็วเครื่องลดลงไปด้วย กระแสลมกรดจึงเป็นประโยชน์กับเครื่องบินที่บินไปทางทิศตะวันออกมากกว่าทิศตะวันตก

อย่างไรก็ตาม กระแสลมกรด จะมีบริเวณที่อากาศแปรปรวนอยู่ด้วย ซึ่งจัดว่าเป็นอันตรายต่อการบิน เพราะจะเกิดแรงกระแทกกับเครื่องและเป็นอันตรายต่อผู้โดยสาร
ในการบินระยะไกล จึงพยายามหลีกเลี่ยงบริเวณอากาศแปรปรวนนี้ แต่เน้นการนำประโยชน์ของกระแสลมกรดมาใช้เพื่อช่วยประหยัดเชื้อเพลิงและเวลาในการบิน

ข่าวสารที่่คล้ายกัน