COMPUTEX

COMPUTEX

14-12-2021
COMPUTEX

COMPUTEX เป็นงานจัดแสดงเทคโนโลยีระดับนานาชาติที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ กรุงไทเปประเทศใต้หวัน เริ่มจัดกันมาตั้งแต่ปี 1981 โดยปกติบริษัทผู้นำด้านเทคโนโลยี อย่าง Intel AMD Nvidia เป็นต้น จะมาประกาศความก้าวหน้าสำคัญ หรือ เทคโนโลยีใหม่ที่กำลังจะออกสู่ตลาดในงานจัดแสดงนี้ COMPUTEX เป็นหนึ่งในการจัดแสดงเทคโนโลยีใหญ่ประจำปีควบคู่กับ CES (อเมริกา) และ CeBIT (เยอรมัน)

 

เรียบเรียง: ฐิติ สิริธนากร
ตรวจทาน: ธานี หลินลาโพธิ์
กองวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

Related