10 คำศัพท์ไอทีที่ชอบใช้บ่อย...แต่มักเขียนทับศัพท์ผิด

10 คำศัพท์ไอทีที่ชอบใช้บ่อย...แต่มักเขียนทับศัพท์ผิด

14-12-2021
10 คำศัพท์ไอทีที่ชอบใช้บ่อย...แต่มักเขียนทับศัพท์ผิด

          ในปัจจุบันต้องยอมรับว่าโลกของเราได้เข้าสู่ยุคแห่งเทคโนโลยีอย่างปฏิเสธไม่ได้ เชื่อว่าหลายคนคงกำลังเผชิญกับปัญหาการเขียนคำศัพท์ด้านไอที ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคำภาษาอังกฤษแล้วนำมาถอดเสียงและเขียนเป็นคำภาษาไทย หรือที่เรียกว่า“คำทับศัพท์” ดังนั้นเพื่อให้ทุกคนสามารถเขียนคำทับศัพท์ด้านไอทีได้อย่างถูกต้องมากขึ้น เราจึงขอเสนอ 10 คำศัพท์ไอทีที่คนทั่วไปใช้สื่อสารกันอยู่บ่อยครั้งในโลกโซเชียลแต่มักเขียนผิด รวมไปถึงแนะนำการสะกดคำดังกล่าวในการเขียนทับศัพท์ที่ถูกต้อง ดังนี้

1.Application คำที่ถูก คือ แอปพลิเคชัน

มักเขียนผิดเป็น แอปปลิเคชัน แอพพลิเคชั่น แอปพลิเคชั่น

2. Comment คำที่ถูก คือ คอมเมนต์

มักเขียนผิดเป็น คอมเม้น คอมเม้นท์ คอมเม็นต์

3. Digital คำที่ถูก คือ ดิจิทัล

มักเขียนผิดเป็น ดิจิตอล ดิจิทอล

4. E-mail คำที่ถูก คือ อีเมล

มักเขียนผิดเป็น อีเมล์ อีเมลล์ อิเมล

5. Internet คำที่ถูก คือ อินเทอร์เน็ต

มักเขียนผิดเป็น อินเตอร์เน็ต อินเทอร์เน็ท อินเตอเน็ต

6. Keyboard คำที่ถูก คือ คีย์บอร์ด

มักเขียนผิดเป็น คีบอร์ด คีย์บรอด์ คีย์บรอด

7. Like คำที่ถูก คือ ไลก์

มักเขียนผิดเป็น ไล้ค์ ไลค์ ไล๊ค์

8. Post คำที่ถูก คือ โพสต์

มักเขียนผิดเป็น โพส โพสท์ โพ๊ส

9. Update คำที่ถูก คือ อัปเดต

มักเขียนผิดเป็น อัพเดท อับเดต อัปเดท

10. Website คำที่ถูก คือ เว็บไซต์

มักเขียนผิดเป็น เวปไซท์ เว็ปไซ้ต์ เว็บไซส์

และหากลองสังเกตวิธีการเขียนทับศัพท์ของ 10 คำศัพท์ไอทีที่ยกตัวอย่างมานี้ จะเห็นได้ว่า

คำใดที่มี K เป็นพยัญชนะต้นจะใช้ “ค” แต่หาก K เป็นตัวสะกดจะใช้ “ก” ในการเขียน

คำใดที่มี P เป็นพยัญชนะต้นจะใช้ “พ” แต่หาก P เป็นตัวสะกดจะใช้ “ป” ในการเขียน

คำใดที่มี T เป็นพยัญชนะต้นจะใช้ “ท” แต่หาก T เป็นตัวสะกดจะใช้ “ต” ในการเขียน

แม้ว่าการเขียนคำทับศัพท์อาจมีความซับซ้อนอยู่บ้าง แต่การเขียนภาษาไทยให้ถูกต้องก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรให้ความสำคัญ ซึ่งคงไม่ยากเกินไปหากได้ฝึกฝนและฝึกสังเกตการเขียนคำทับศัพท์

จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถืออยู่เป็นประจำ เชื่อว่าผู้อ่านทุกท่านจะสามารถเขียนคำทับศัพท์ที่ถูกต้องได้อย่างแน่นอน

 

ผู้เขียน : สุชิราภรณ์ ชัยเฉลิมวรรณ

ที่มารูปภาพ

ภาพฟรีจาก https://unsplash.com/photos/1osIUArK5oA เพิ่มเติมโดย สุชิราภรณ์ ชัยเฉลิมวรรณ

ที่มาข้อมูล

ระบบฐานข้อมูลคำทับศัพท์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา. สืบค้นเมื่อ 18 มกราคม 2564, จาก https://transliteration.orst.go.th

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาอังกฤษ. (2532, 14 กันยายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 106 ตอนที่ 153. หน้า 439 – 464.

Related