Iris Scanner

Iris Scanner

13-12-2021
Iris Scanner

Iris Scanner หรือ ไอริส สแกนเนอร์  คือ เทคโนโลยีระบุตัวตนโดยการวิเคราะห์รูปแบบลายม่านตา และหลอดเลือดจอประสาทตา ซึ่งลายม่านตา และหลอดเลือดจอประสาทตาของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน เทคโนโลยียืนยันตัวตนของบุคคลนี้เริ่มถูกนำมาใช้กับสมาร์ทโฟนเพื่อความปลอดภัยในการเข้าใช้งานเฉพาะรายบุคคลในกรณีโทรศัพท์สูญหาย

ภาพจาก  http://news.thaiware.com/8341.htmlที่มาของข้อมูล รู้จัก Iris Scanner ฟีเจอร์สแกนม่านตาใน Samsung Galaxy Note…

Related