ไมโครพลาสติก (Microplastic)

ไมโครพลาสติก (Microplastic)

13-12-2021
ไมโครพลาสติก (Microplastic)

ไมโครพลาสติก (Microplastic)

ความหมาย
พลาสติกหรือเศษพลาสติกที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. Primary microplastics คือ พลาสติกที่ถูกผลิตใหม่ มีขนาดเล็กตั้งแต่ต้น เช่น เม็ดพลาสติกที่เป็นวัสดุตั้งต้นของการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก เม็ดพลาสติกที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด เช่น โฟมล้างหน้า ครีมขัดผิว ครีมอาบน้ำ ยาสีฟัน เป็นต้น ซึ่งภาคอุตสาหกรรมนิยมผลิตในปัจจุบัน มักเรียกว่า ไมโครบีดส์ (microbeads) หรือ “เม็ดสครับ” ส่วนใหญ่มีขนาดเล็กกว่า 5 มิลลิเมตร
2. Secondary microplastics คือ พลาสติกที่มาจากการแตกหักของผลิตภัณฑ์พลาสติกชนิดต่าง ๆ ด้วยกระบวนการทางเคมี ชีวภาพ และกายภาพ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะทําให้สารแต่งเติมในพลาสติกหลุดออกจากพลาสติก ทําให้โครงสร้างของพลาสติกเกิดการแตกตัวจนมีขนาดที่เล็กคล้ายกับ primary microplastics

ที่มาข้อมูล
https://scpdatacenter.deqp.go.th/articledetail.php?id=40
http://warning.acfs.go.th/web-upload/m_magazine/8/52/file_download/65b6e3924eb29160205d467a3b4872b2.pdf

ภาพจาก
http://moocs.southampton.ac.uk/oceans/2017/11/18/brief-introduction-microplastics/


เรียบเรียงโดย นายชนินทร์ สาริกภูติ

Related