ภาวะการระบาดครั้งใหญ่

ภาวะการระบาดครั้งใหญ่

14-12-2021
ภาวะการระบาดครั้งใหญ่

ภาวะการระบาดครั้งใหญ่ หรือ Pandemic หมายถึง การระบาดของโรคที่แพร่กระจายไปหลายภูมิภาคทั่วโลกและส่งผลกระทบต่อประชากรจำนวนมาก มาจากรากศัพท์ภาษากรีก pan หรือภาษาอังกฤษคือ all ซึ่งมีความหมายว่า “ทั้งหมด” และคำว่า demons ในภาษากรีก หมายถึง “คน” หรือ people ในภาษาอังกฤษ ในอดีต มีการระบาดครั้งใหญ่เช่นนี้หลายครั้ง เช่น ไข้หวัดใหญ่สเปน ในปี พ.ศ. 2461 ไข้หวัดหมู ในปี พ.ศ. 2552 และล่าสุดในปี พ.ศ. 2563 โควิด-19 ได้ถูกองค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) เตือนให้โลกเตรียมพร้อมรับมือกับภาวะการระบาดครั้งใหญ่นี้ เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อทั่วโลกมากกว่า 79,000 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563)

 

ภาพจาก :
https://www.shutterstock.com/th/image-photo/hong-kong-30-january-2020-people-1630888825 (รหัสภาพ: 1630888825)
ที่มาข้อมูล :
องค์การอนามัยโลกเตือนทุกประเทศเตรียมพร้อมรับมือ “Pandemic” ไวรัสโควิด-19 ระบาดใหญ่. [ออนไลน์]. 2020, แหล่งที่มา : https://thaipublica.org/2020/02/who-warns-countries-be-prepared-for-pandemic/ [26 กุมภาพันธ์ 2563]
การระบาดใหญ่ (pandemic) คืออะไร. [ออนไลน์]. 2020, แหล่งที่มา : https://www.bbc.com/thai/international-51633670 [26 กุมภาพันธ์ 2563]
ผู้เขียน : นางสาวศศลักษณ์ มูลรินต๊ะ
บรรณาธิการ (วิชาการ) : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง
บรรณาธิการ (ภาษา) : นายอานุภาพ สกุลงาม
ผู้อนุมัติเผยแพร่ : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง (ผอ.วว.)

Related