Cryptojacking

Cryptojacking

14-12-2021
Cryptojacking

Cryptojacking เป็นภัยไซเบอร์รูปแบบใหม่ที่แอบใช้ประสิทธิภาพของ CPU คอมพิวเตอร์คุณในการขุดเหรียญคริปโทเคอร์เรนซี่ ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานช้าลงรวมทั้งทำให้บางโปรแกรมไม่ตอบสนองได้ ซึ่งมีรูปแบบทำงานคล้ายกับ Ransomware ที่ฝั่งตัวในระบบ

 

 

ที่มารูปภาพ:

[1] https://www.shutterstock.com/image-illustration/stack-cryptocurrencies-bitcoin-ethereum-litecoin-monero-687427141

ที่มาแหล่งข้อมูลอ้างอิง:

[1] Cryptojacking [อินเทอร์เน็ต] (เข้าถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564): เข้าถึงได้จากhttps://www.catcyfence.com/it-security/it-360/what-is-cryptojacking/

เรียบเรียง: ยงยุทธ แก้วจำรัส
ตรวจทาน: ฐิติ สิริธนากร
กองวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

Related