โรมมิ่ง (Roaming)

โรมมิ่ง (Roaming)

13-12-2021
โรมมิ่ง (Roaming)

โรมมิ่ง (Roaming) คือการให้บริการข้ามเครือข่าย ทำให้สามารถติดต่อสื่อสารได้ทุกรูปแบบ ทั้งการโทรออก-รับสาย ส่งข้อความและการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟน แม้จะอยู่ในพื้นที่ที่สัญญาณเครือข่ายไม่สามารถส่งถึงได้ โดยอาศัยเครือข่ายอื่นมาเป็นสื่อกลางในการเชื่อมต่อแทน 
โรมมิ่งแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ
•    โรมมิ่งต่างประเทศ (International Roaming) คือการขอใช้เครือข่ายประเทศที่ต้องการ โดยก่อนใช้งาน ผู้ใช้ต้องแจ้งกับผู้ให้บริการเครือข่ายสมาร์ทโฟนของตนเองเพื่อขอเปิดใช้งาน โดยแจ้งระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการใช้ ประเทศที่เดินทางไป และจำนวนวันที่ขอเปิดใช้บริการ เพื่อตั้งค่าการใช้งานและคำนวณค่าบริการ
•    โรมมิ่งภายในประเทศ (Local Roaming) คือการขอใช้เครือข่ายภายในประเทศ เนื่องจากบางพื้นที่ในประเทศไทยมีสัญญาณเครือข่ายไม่ครอบคลุม ทำให้การติดต่อสื่อสารไม่ต่อเนื่อง โดยใช้สัญญาณจากอีกคลื่นความถี่ (ในเครือข่ายเดียวกัน) มาใช้งานแทน ซึ่งสามารถเปิดใช้บริการได้เลย ไม่มีค่าบริการใดๆ

 

ภาพจาก  
https://support.apple.com/library/content/dam/edam/applecare/images/th_TH/iOS/iphone6-ios9-settings-cellular-cellulardata-dataroaming.jpg


ที่มาของข้อมูล 
เข้าใจ โรมมิ่ง ก่อนพกมือถือไปเมืองนอก[อินเทอร์เน็ต]. (เข้าถึงเมื่อ 15 กรกฎาคม 2559). เข้าได้จาก: http://hilight.kapook.com/view/71005
อธิปลักษณ์ โชติธนประสิทธิ์.Roaming โรมมิ่งคืออะไร[อินเทอร์เน็ต].2557 (เข้าถึงเมื่อ 15 กรกฎาคม 2559). เข้าได้จาก: http://news.siamphone.com/news-16704.html
ASTVผู้จัดการออนไลน์.ภัยเงียบ “โรมมิ่ง”[อินเทอร์เน็ต].2556 (เข้าถึงเมื่อ 15 กรกฎาคม 2559). เข้าได้จาก:  http://www.manager.co.th/Cyberbiz/ViewNews.aspx?NewsID=9560000150832

Related