มนุษย์ต่างดาว (Alien)

มนุษย์ต่างดาว (Alien)

13-12-2021
มนุษย์ต่างดาว (Alien)

มนุษย์ต่างดาว (Alien) คือ คำที่เกิดจากจินตนาการในนิยายวิทยาศาสตร์ ที่ใช้เรียก สิ่งมีชีวิตนอกโลกที่อาศัยอยู่บนดาวดวงอื่น คำว่า ‘มนุษย์ต่างดาว’ เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ว่า Alien มีรากศัพท์มาจากคำว่า Allus ในภาษาละติน (Latin) แปลว่า อื่นๆ (Other) ซึ่งมนุษย์ต่างดาวนั้นไม่จำเป็นต้องมีรูปร่าง หน้าตา หรือลักษณะท่าทางเคลื่อนไหวคล้ายมนุษย์ จึงสามารถใช้คำว่า ‘สิ่งมีชีวิตต่างดาว’(Extraterrestrial life)แทนได้ และจากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน ยังไม่พบว่ามีมนุษย์ต่างดาวอาศัยอยู่บนดาวเคราะห์ต่างๆที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ในระบบสุริยะจักรวาลนี้ แต่นักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มยังคงมีความเชื่อว่า น่าจะมีโอกาสค้นพบมนุษย์ต่างดาวอาศัยอยู่บนดาวดวงใดๆในจักรวาลอื่นๆ โดยคาดว่า มนุษย์ต่างดาวนี้น่าจะมีระดับสติปัญญาที่ใกล้เคียง หรือฉลาดกว่ามนุษย์

Related