Heat Stroke

Heat Stroke

13-12-2021
Heat Stroke

Heat Stroke หรือ โรคลมแดด เป็นภาวะที่ร่างกายไม่สามารถปรับตัวกับความร้อนที่เกิดขึ้นได้ เนื่องจากการควบคุมอุณหภูมิ (Thermoregulation) เสียไปจนทำให้อุณหภูมิแกน (Core temperature) สูงขึ้น และเกิดความผิดปกติทางระบบประสาท มักเกิดในช่วงหน้าร้อน เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดทำให้อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เกิดอาการตะคริวแดด หรือมีอาการเพลียแดด เมื่อยล้า อ่อนเพลีย หน้ามืด ปวดศีรษะ เป็นลม บางรายอาจมีอาการทางสมอง เช่น หมดสติ พูดจาสับสน ชัก และอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

Related