โรเมอร์

โรเมอร์

13-12-2021
โรเมอร์

โรเมอร์ เป็นหน่วยวัดอุณหภูมิที่เคยนิยมใช้กัน เขียนเป็นคำในภาษาฝรั่งเศสว่า Réaumur และเขียนในภาษาอังกฤษว่า Réaumur scale หรือ Réaumur temperature scale ซึ่งสามารถเขียนเป็นตัวอักษรย่อได้หลายรูปแบบ ได้แก่ °Ré, °Re, °R หรือ °r จึงนิยมเรียกกันในภาษาไทยว่า องศาโรเมอร์ เป็นหน่วยวัดอุณหภูมิที่ออกแบบมาโดยอ้างอิงจากจุดเยือกแข็งและจุดเดือดของน้ำบริสุทธิ์ เป็นมาตราส่วนระหว่าง 0 ถึง 80 องศาตามลำดับ โดยกำหนดให้ที่ระดับ 0 องศาเป็นจุดเยือกแข็งของนํ้าบริสุทธิ์ และที่ระดับ 80 องศาเป็นจุดเดือดของนํ้าบริสุทธิ์
หน่วยวัดอุณหภูมิโรเมอร์นี้ ถูกคิดค้นและสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2273 (ค.ศ. 1730) โดยนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสชื่อ “เรอเน่ อ็องตวน เฟโชต์ เดอ โรเมอร์” (René Antoine Ferchault de Réaumur) เขามีชีวิตอยู่ระหว่างปี พ.ศ. 2226 – 2300 (ค.ศ. 1683 - 1757) ซึ่งในอดีตนั้น หน่วยวัดอุณหภูมิโรเมอร์เคยได้รับความนิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลายในทวีปยุโรป ต่อมาจึงเสื่อมความนิยมลงในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 และได้มีหน่วยวัดอุณหภูมิประเภทอื่น ๆ เข้ามาใช้งานแทนที่
การแปลงหน่วยวัดอุณหภูมิโรเมอร์เป็นเซลเซียส สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้
°R = °C × 4⁄5

 

หรือ
°R = °C × 0.8

 

ที่มา:
ลองดู (2562). วัดอุณหภูมิ [ออนไลน์]. สืบค้นจาก https://dict.longdo.com/search/*วัดอุณหภูมิ* (เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562).
Encyclopædia Britannica (2019). Réaumur temperature scale [Online]. Available at: https://www.britannica.com/science/Reaumur-temperature-scale (Accessed: 28 June 2019).
Kiddle encyclopedia (2019). Réaumur scale facts for kids [Online]. Available at: https://kids.kiddle.co/R%C3%A9aumur_scale (Accessed: 28 June 2019).
คำค้น: โรเมอร์, องศาโรเมอร์, Réaumur, Réaumur scale
ผู้เรียบเรียง: ดร.สุเมธ อาวสกุลสุทธิ

Related