คริปโตเคอร์เรนซี่ (Cryptocurrency)

คริปโตเคอร์เรนซี่ (Cryptocurrency)

14-12-2021
คริปโตเคอร์เรนซี่ (Cryptocurrency)

คริปโตเคอร์เรนซี่ (Cryptocurrency) หรือ“สกุลเงินดิจิตอล” คือนวัตกรรมโลกการเงินสมัยใหม่ เปรียบเสมือนระบบธนาคารในโลกดิจิตอลที่ไม่มีสถาบันกลาง หรือก็คือไม่มีธนาคารกลางหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งควบคุม ซึ่งใช้วิทยาการการเข้ารหัสลับที่ทำให้การทำธุรกรรมมีความปลอดภัย และเพื่อยืนยันความถูกต้องของการโอนสินทรัพย์ ยากที่จะปลอมแปลงได้ โดยใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าบล็อกเชน ยกตัวอย่างสกุลเงินที่คุ้นเคย เช่น บิทคอยน์ (Bitcoin) ไลท์คอยน์ (Litecoin) และริปเปิ้ล (Ripple) เป็นต้น

 

ที่มารูปภาพ
[1]http://nuttanok.blogspot.com/2018/02/crypto-currency.html

ข้อมูลอ้างอิง
[1] สกุลเงินดิจิตอล [อินเทอร์เน็ต] (เข้าถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์). เข้าได้จาก: https://www.jib-ex.com/knowledge-center/posts/what-is-cryptocurrency
[2] Cryptocurrency [อินเทอร์เน็ต] (เข้าถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์). เข้าได้จาก: https://www.etcommission.go.th/article-Techno-Cryptocurrency.html

เขียนโดย นายอรงณ์กฏ เพชรคำ นักวิชาการ5 กองวัสดุอุเทศ
พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห้งชาติ

Related