ยาปฏิชีวนะ (Antibiotic)

ยาปฏิชีวนะ (Antibiotic)

14-12-2021
ยาปฏิชีวนะ (Antibiotic)

ยาปฏิชีวนะ (Antibiotic) เป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ใช้รักษาเฉพาะโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียเท่านั้น เช่น ทอนซิลอักเสบเป็นหนอง ยาปฏิชีวนะที่เป็นที่คุ้นเคยและนิยมนำมาใช้ ได้แก่ อะม็อกซีซิลลิน (amoxicillin) อ็อกเมนติน (augmentin) นอร์ฟล็อกซาซิน (norfloaxacin) และอะซีโทรมัยซิน (azithromycin) ยาปฏิชีวนะไม่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อไวรัส ไม่มีฤทธิ์ลดการอักเสบ แก้ปวดหรือลดไข้ ยาปฏิชีวนะแต่ละประเภทมีกลไกในการกำจัดเชื้อโรคที่แตกต่างกัน บางประเภทสามารถฆ่าแบคทีเรียได้โดยตรง (Bactericidal) ในขณะที่บางประเภททำได้แค่เพียงให้แบคทีเรียหยุดการเพิ่มจำนวน (Bacteriostatic) ดังนั้น การใช้ยาปฏิชีวนะควรรับประทานจนหมดตามคำแนะนำจากแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น

 

ภาพจาก :
https://www.sanook.com/health/18301/
ที่มาข้อมูล :
https://www.hsri.or.th/people/media/infographic/detail/5914
https://www.honestdocs.co/what-are-antibiotics

ผู้เขียน : นางสาวศศลักษณ์ มูลรินต๊ะ
บรรณาธิการ (วิชาการ) : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง
บรรณาธิการ (ภาษา) : นายอานุภาพ สกุลงาม
ผู้อนุมัติเผยแพร่ : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง (ผอ.วว.)

Related