ความเป็นไปได้...ที่ไม่สิ้นสุด

ความเป็นไปได้...ที่ไม่สิ้นสุด

23-04-2024
ความเป็นไปได้ที่ไม่สิ้นสุด

ความเป็นไปได้...ที่ไม่สิ้นสุด

ลองจินตนาการถึงอนาคตที่ทั้งเหลือเชื่อและไม่ซ้ำแบบใคร ลองนึกถึงภาพโลกที่อาจเป็นไปได้ ไม่ใช่อย่างที่เป็นอยู่

องค์ความรู้และความเข้าใจด้านเคมีและจินตนาการแบบเด็ก ๆ จะช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปิโตรเคมีที่ทำให้ชีวิตของเราสะดวกสบายยิ่งขึ้น

ความเป็นไปได้ที่ไม่สิ้นสุด1

ความเป็นไปได้ที่ไม่สิ้นสุด2

ความเป็นไปได้ที่ไม่สิ้นสุด3

กราฟิก ภาวิณี สุพงษ์
.

ข้อมูลจาก
บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด, imagine the possibilities - they're endless.  

https://youtube.com/@ExxonMobilChemical?si=uTSIBaxIthI0LscQ. 2021.

แหล่งที่มา : https://youtu.be/7mEVqysYZ9o?si=UBhuzIkeQBNs7-ai

Related