Rootkit

Rootkit

16-12-2021
Rootkit

   Rootkit คือ ชุดโปรแกรมที่สามารถซ่อนตัวอยู่ในคอมพิวเตอร์หรือนำมาใช้เพื่อซ่อนมัลแวร์* (Malware) ตัวอื่นๆ ให้ทำงานอยู่ในคอมพิวเตอร์ได้ยาวนานขึ้น เนื่องจาก Rootkit นั้นถูกออกแบบมาให้ฝังตัวอยู่ในชั้นของระบบคอมพิวเตอร์ที่โปรแกรมป้องกันไวรัสทั่วๆ ไปตรวจพบได้ยาก

   Rootkit นั้นอาจถูกนำมาใช้ได้ทั้งในทางดีและไม่ดีต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น ซอฟท์แวร์บางอย่างใช้ Rootkit เป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้ง หรือใช้ Rootkit เพื่อการป้องกันลิขสิทธิ์ แต่อาจมีผู้ไม่หวังดีนำ Rootkit มาใช้ เพื่อติดตามดักจับข้อมูลส่วนตัวของเจ้าของคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น

* มัลแวร์ (Malware ย่อมาจาก Malicious Software) คือ โปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อทำอันตรายกับระบบ เช่น ขโมยข้อมูล ลบข้อมูล เข้าควบคุมการทำงานของระบบ เป็นต้น

 

ที่มาของข้อมูล

AVG Technology. What is a rootkit [Internet]. 2016 [cited 2016 Jun 2]. Available from: https://support.avg.com/SupportArticleView?l=en_US&urlName=What-is-rootkit

Microsoft. Rootkits [Internet]. 2015 [cited 2016 Jun 2]. Available from: https://www.microsoft.com/security/portal/mmpc/threat/rootkits.aspx

VERACODE. What is Malware? [Internet]. 2015 [cited 2016 Jun 2]. Available from: https://www.veracode.com/blog/2012/10/common-malware-types-cybersecurity-101

ข่าวสารที่่คล้ายกัน