คาดว่าอีก 40 ปี ข้างหน้าแนวปะการังของออสเตรเลียกว่า 1 ใน 4

คาดว่าอีก 40 ปี ข้างหน้าแนวปะการังของออสเตรเลียกว่า 1 ใน 4

16-12-2021
คาดว่าอีก 40 ปี ข้างหน้าแนวปะการังของออสเตรเลียกว่า 1 ใน 4

ภาพจาก: http://also.kottke.org/misc/images/bleached-coral.jpg

 

นักวิจัยชาวออสเตรเลียชี้จำนวนชนิดปะการังกว่า 1 ใน 4 ของแนวปะการังเกรทแบริเออร์รีฟ (Great Barrier Reef) จะเกิดการฟอกขาวภายใน 40 ปีข้างหน้า

   สำนักข่าว ABC รายงานผลการศึกษาของทีมนักวิจัยชาวออสเตรเลียที่พบว่า ปะการังในเขต Great Barrier Reef ประเทศออสเตรเลีย ได้พัฒนากลไกการป้องกันตัวเองจากปรากฏการณ์ ปะการังฟอกขาว (coral bleaching) แต่มากกว่า 1 ใน 4 ของชนิดพันธุ์ทั้งหมดจะสูญเสียกลไกดังกล่าวนี้ภายใน 40 ปีข้างหน้า ถ้าอุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้นจากปัจจุบันเพียง 0.5 องศาเซลเซียส

   ทีมนักวิจัยพบว่า ในช่วง 27 ปีที่ผ่านมาปะการังในเขต Great Barrier Reef เผชิญกับภาวะเครียดต่ออุณหภูมิน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างผิดปกติ (thermal stress event) จำนวน 372 ครั้ง ซึ่งสามารถทำให้เกิดปรากฎการณ์ปะการังฟอกขาวได้ ขณะเดียวกันอุณหภูมิของน้ำทะเลก็เป็นตัวกระตุ้นให้ปะการังเกิดการปรับกระบวนการเมทาบอลิซึมภายในร่างกาย เพื่อให้ทนต่อการเกิดการฟอกขาว 

   หัวหน้าทีมวิจัยยังกล่าวเสริมอีกว่า การทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลค่อย ๆ เพิ่มสูงขึ้นจนถึงระดับอุณหภูมิในทุกวันนี้นั้น อาจจะเป็นการเพิ่มความสามารถในการทนทานต่อการฟอกขาว ของปะการังจนถึงจุดสูงสุดไปแล้ว ซึ่งหากเลยไปจากนี้จะเป็นการลดความสามารถดังกล่าว และเปลี่ยนเป็นการเพิ่มการล้มตายของประชากรปะการังแทน จากการพยากรณ์ในอีก 40 ปีข้างหน้าที่อุณหภูมิน้ำทะเลจะเพิ่มสูงขึ้นอีก 0.5 องศาเซลเซียสชนิดพันธุ์ปะการังประมาณ 20-30 เปอร์เซ็นต์ จะสูญเสียกลไกการป้องกันตัวเองดังกล่าว และหากอุณหภูมิน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้น 2 องศาเซลเซียสจากปัจจุบัน จะมีปะการังกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ต้องเผชิญกับปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ข่าวสารที่่คล้ายกัน