เครื่องฟอกอากาศจากธรรมชาติ

เครื่องฟอกอากาศจากธรรมชาติ

18-12-2021
เครื่องฟอกอากาศจากธรรมชาติ

        จากปัญหามลภาวะในอากาศที่เราพบเจอในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเกิดจากไอเสียของการจราจรหรือฝุ่นละออง PM2.5 ทำให้ผู้คนส่วนใหญ่หันมาใส่ใจสุขภาพของตัวเองมากขึ้นใครหลายคนอาจแก้ปัญหาด้วยการเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศเพื่อฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ไว้ใช้งานที่บ้านแต่ทราบไหมว่าจริง ๆ แล้วเราสามารถพึ่งพาเครื่องฟอกอากาศจากธรรมชาติอย่างต้นไม้ได้

        ต้นไม้จัดเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความพิเศษแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ เนื่องจากต้นไม้สามารถผลิตอาหารได้เองโดยอาศัยปัจจัยที่จำเป็น ได้แก่ แสง คลอโรฟิลล์ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ เมื่อต้นไม้ได้รับแสงในช่วงเวลากลางวัน คลอโรฟิลล์ในต้นไม้จะทำหน้าที่ดูดพลังงานแสงแล้วเปลี่ยนสารวัตถุดิบ คือ น้ำและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นน้ำตาลกลูโคส น้ำ และแก๊สออกซิเจน โดยน้ำตาลกลูโคสจะถูกเปลี่ยนเป็นแป้งต่อทันที เพื่อเก็บสะสมไว้ในต้นไม้และจะถูกเปลี่ยนกลับมาเป็นน้ำตาลอีกครั้งเมื่อต้นไม้ต้องการใช้พลังงาน ส่วนน้ำและแก๊สออกซิเจนก็จะถูกคายออกมาทางปากใบกลับคืนสู่สิ่งแวดล้อม เราเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชนี้ว่า “การสังคราะห์ด้วยแสง” (Photosynthesis) ซึ่งเป็นกลไกสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยให้ต้นไม้สามารถฟอกอากาศได้ เพราะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนี้จะทำงานร่วมกันอย่างสมดุลกับกระบวนการหายใจของต้นไม้ที่คล้ายกับการหายใจของมนุษย์เรา

           นั่นคือการดูดซับแก๊สออกซิเจนเข้าไปเพื่อสลายอาหารให้เป็นพลังงานและปลดปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา วงจรการหายใจและวงจรการสังเคราะห์ด้วยแสงในชีวิตประจำวันของต้นไม้จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา แต่เนื่องจากปริมาณการสังคราะห์ด้วยแสงมีมากกว่าการหายใจ จึงทำให้ในเวลากลางวันต้นไม้จะผลิตแก๊สออกซิเจนมากกว่าในอัตราที่ใช้ไป

         ส่วนในเวลากลางคืนเมื่อไม่มีแสง ต้นไม้ก็จะหายใจเพียงอย่างเดียวและปลดปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแทนดังนั้นกลไกการทำงานของต้นไม้ที่สามารถช่วยดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในเวลากลางวันนี้เอง จึงเป็นสิ่งที่ทำให้ต้นไม้ทำหน้าที่เป็นเครื่องฟอกอากาศในธรรมชาติได้ อีกทั้งส่วนของใบไม้ยังสามารถช่วยดักจับฝุ่นละอองในอากาศทำให้ละอองฝุ่นที่ล่องลอยอยู่ในอากาศก็จะติดค้างอยู่บนผิวใบแทนที่จะถูกสูดเข้าไปทำอันตรายต่อปอดของมนุษย์เราเมื่อฝนตกลงมาฝุ่นเหล่านี้ก็จะถูกชะล้างลงดินไปในที่สุด

          การปลูกต้นไม้นอกจากจะช่วยให้บริเวณบ้านของเรามีอากาศที่ดีแล้ว เรายังเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนได้ด้วย เนื่องจากในแวดวงวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการแก้ไขการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือสภาวะโลกร้อน เห็นตรงกันว่าหากมีการปลูกต้นไม้ทั่วโลกจำนวน 1.2 ล้านล้านต้น ก็จะช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจกที่ก่อให้เกิดโลกร้อนอันเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาได้

ผู้เขียน นางสาวภัทราพร ทองเกษร

แหล่งที่มาของข้อมูล

NGThai. “ต้นไม้” วิธีที่ง่ายและยั่งยืนที่สุดในการลดปัญหาฝุ่นควัน [ออนไลน์]. 2019, แหล่งที่มา :  https://ngthai.com/environment/17055/plant-trees-fight-pm2-5[31 มีนาคม 2563]

Climate Central.The Power of Trees [ออนไลน์]. 2018, แหล่งที่มา :  https://www.climatecentral.org/gallery/graphics/the-power-of-trees[31 มีนาคม 2563]

ข่าวสารที่่คล้ายกัน