ปลาหัวตะกั่ว

ปลาหัวตะกั่ว

16-12-2021
ปลาหัวตะกั่ว

ปลาหัวตะกั่ว ปลาหัวเงิน ปลาหัวงอน
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Aplocheilus panchax (Hamilton, 1822)
ชื่อสามัญ : Blue panchax
อันดับ : Cyprinodontiformes
วงศ์ : Aplocheilidae
ลักษณะทั่วไป : ปลาน้ำจืดขนาดเล็กเป็นปลาผิวน้ำ ลำตัวยาว และแบนข้าง ส่วนหัวแบนลง จะงอยปากแหลม ลำตัวมีสีเทาอมเหลือง ครีบต่างๆ มีสีออกเหลือง โคนครีบหลังมีจุดสีดำ ปลาหัวตะกั่วมีจุดเด่นคือ มีจุดขนาดใหญ่สีเงินเหมือนสีของตะกั่วอยู่บนสันหัว ตัวโตเต็มที่ยาวประมาณ 6 เซนติเมตร ส่วนมากพบอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำนิ่งที่มีพืชน้ำขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น กินแมลง ลูกน้ำ และแพลงค์ตอนสัตว์เป็นอาหาร

สถานะภาพ IUCN : Least Concern
ที่มา : โครงการศึกษาความหลากชนิดของปลาน้ำจืดบริเวณคลองรังสิต

ข่าวสารที่่คล้ายกัน