พืชรู้จักนับจำนวน

พืชรู้จักนับจำนวน

16-12-2021
พืชรู้จักนับจำนวน

ภาพจาก: http://mainenewsonline.com/sites/default/files/imagecache/article/Venus-flytrap.jpg

 

นักวิทยาศาสตร์พบพืชกินสัตว์หรือพืชกินแมลงทั้งหลายมีความสามารถในการนับด้วย

venus flytrap bee

ภาพจาก: http://brainskewer.com/sites/default/files/bs/venus_flytrap_bee.jpg

   สำนักข่าว ABC รายงานผลการศึกษาและมีหลักฐานเชื่อได้ว่า พืชบางชนิดมีความสามารถหลายๆอย่างคล้ายกับสัตว์เช่นกัน แม้พืชจะไม่มีสมองก็ตามจากผลการศึกษาครั้งนี้ ทำให้ทราบว่า พืชกินสัตว์กลุ่มนี้สามารถนับจำนวนได้อย่างน้อย 1 ถึง 5 สำหรับประโยชน์ของความสามารถนี้ หัวหน้าคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัย Würzburg ประเทศสาธารณรัฐเยอรมนี อธิบายว่าพืชกินสัตว์ เช่น ต้นกาบหอยแครง (Dionaea muscipula) สามารถ “นับ” ได้ว่า บริเวณกาบ (อวัยวะดักจับ) ถูกสัมผัสถี่แค่ไหนจากการมาเยือนของแมลง เพื่อปิดฝากาบจับเหยื่อและใช้เป็นอาหาร

   ทีมวิจัยศึกษากลไกดังกล่าว ด้วยการใช้เครื่องมือที่สามารถปล่อยคลื่นไฟฟ้าเป็นจังหวะ เพื่อหลอกให้ต้นกาบหอยรับรู้ว่า มีแมลงมาเกาะตรงบริเวณฝากาบจากการศึกษาพบว่า การตอบสนองด้วยการปิดฝากาบสัมพันธ์กับจำนวนครั้งของการกระตุ้น
ครั้งที่ 1: ฝากาบเข้าสู่สภาวะ "พร้อมทำงาน" 
ครั้งที่ 2: ฝากาบเริ่มปิดล้อมรอบบริเวณที่ถูกกระตุ้น
ครั้งที่ 3: ฝากาบปิดแน่น
ครั้งที่ 4: ต้นพืชสร้างฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการกินอาหาร
ครั้งที่ 5: ต่อมที่อยู่บนพื้นผิวภายในฝากาบสร้างน้ำย่อยออกมาและสร้างสารลำเลียงสารอาหารที่ได้จากการย่อยด้วย

   ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวเป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตของพืช โดยตัวพืชจะไม่ตอบสนองในทันทีที่ถูกกระตุ้นในขั้นแรก ๆ เพราะเหยื่ออาจจะหนีไปได้ หรืออาจจะมีขนาดเล็กเกินไปที่จะหลั่งน้ำย่อยออกมา ดังนั้นจำนวนครั้งของการกระตุ้นจะเป็นตัวบอกให้พืชรู้ขนาดของเหยื่อและปริมาณสารอาหารของเหยื่อที่กำลังดิ้นอยู่ภายในฝากาบ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดักจับเหยื่อ

Link ที่เกี่ยวข้อง 
http://www.abc.net.au/news/2016-01-22/venus-flytrap-plants-can-count-to-five/7106994

ข่าวสารที่่คล้ายกัน