เซลล์ประสาทในสมอง

เซลล์ประสาทในสมอง

14-12-2021
เซลล์ประสาทในสมอง

ภาพจาก: http://wearenurse.com/content/image/article-20130625-193610.jpg

     เราสูญเสียเซลล์ประสาทในสมอง 1 เซลล์ ในทุกๆ 1 วินาที แต่โชคดีที่เรายังมีเซลล์ประสาทในสมองเหลืออยู่อีกมากมาย หากเปรียบเทียบเป็นน้ำหนักแล้ว เราจะสูญเสียเซลล์สมองไปประมาณ 1 กรัม/ปี และถ้าทุกเซลล์ในสมองคือ เกร็ดน้ำตาล จะมีน้ำหนักประมาณ 25 ตัน หรือ 25,000 กิโลกรัม

อ้างอิง : วารสาร Science Illustrated

ข่าวสารที่่คล้ายกัน