บิดเพื่อเผ่าพันธุ์

บิดเพื่อเผ่าพันธุ์

01-04-2023
บิดเพื่อเผ่าพันธุ์

“บิด ชิมครีม จุ่มนม” วลีติดหูที่ใครได้ยินก็ต้องนึกถึงขนมคุกกี้โอรีโอ (OREO) แสนอร่อย แต่สำหรับปลิงทะเลนั้นไม่ได้บิดเพื่อจะนำมาทานแต่อย่างใด แต่บิดตัวให้ขาดเป็นสองท่อนเพื่องอกใหม่ เป็นการเพิ่มจำนวนของปลิงทะเลในอันดับ Aspidochorotida และปลิงทะเลอันดับ Dendrochirotida

ปลิงทะเลชมพู (sea cucumber) เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังไฟลัมเอคไคโนเดอร์มาตา (Phylum Echinodermata) มีรูปร่างทรงกระบอกยาวในแนวนอน ลำตัวอ่อนนุ่มสีชมพู ส่วนหัวมีหนวดแบบจาน จำนวน 20 เส้น อยู่รอบรอบปากและด้านท้ายเป็นทวารหนัก

ปลิงทะเลชมพูสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ โดยการแบ่งตัวตามแนวขวางด้วยการบิดตัวให้ขาด (fission) ออกเป็น 2 ท่อน แต่ละท่อนจะมีส่วนที่งอกขึ้นมาใหม่ (regeneration) เพื่อเป็นตัวใหม่ที่สมบูรณ์ต่อไป

หากท่านใดไปดำน้ำแล้วเจอปลิงทะเลกำลังบิดตัวให้ขาดอยู่ ให้มองไปรอบ ๆ เผื่อว่าเราจะเจอตัวที่บิดขาดและกำลังงอกใหม่อยู่ อยากให้ทุกท่านได้พบกับความงามของโลกใต้ทะเลกันค่ะ ใต้ทะเลยังมีสิ่งที่น่าค้นหา ทุกการค้นหาคือการเรียนรู้ ขอให้ทุกท่านโชคดีและมาเป็นเพื่อนดำน้ำกับเรานะคะ

ชื่อไทย: ปลิงทะเลชมพู

ชื่อวิทยาศาสตร์: Holothuria (Halodeima) edulis

 

อ้างอิง

สุเมตต์ ปุจฉาการ. (2561). การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของปลิงดำแข็ง Holothuria (Halodeima) atra

Jaeger, 1833 บริเวณหาดเทียน เกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี. วารสารสาขาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือนมีนาคม - เมษายน 2561.


เรื่อง: Nat.จอย รัชนีวรรณ

ภาพ: โครงการกองหินใต้น้ำทะเลอันดามันใต้ฯ

กราฟิก: เป็ก อนุภาส

ข่าวสารที่่คล้ายกัน