องค์การนาซ่าค้นพบน้ำบนดาวอังคาร

องค์การนาซ่าค้นพบน้ำบนดาวอังคาร

14-12-2021
องค์การนาซ่าค้นพบน้ำบนดาวอังคาร

      นักวิทยาศาสตร์จากองค์การนาซา (NASA)  ค้นพบว่ามีการไหลของน้ำจากเทือกเขาและหุบเขาในช่วงหน้าร้อนบนดาวอังคาร น้ำที่ไหลลงมาจะทำให้ฝุ่นละอองบนดาวอังคารมีสีเข้มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เกิดเป็นร่องรอยของทางน้ำไหลยาวหลายร้อยเมตร ก่อนจะหายไปก่อนเข้าช่วงฤดูใบไม้ร่วงของทุกปี ในการสำรวจดาวอังคารตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ.2513 เป็นต้นมา มีการค้นพบร่องรอยของน้ำบนดาวอังคารจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของร่องรอยของแม่น้ำและมหาสมุทรขนาดใหญ่ และในปี พ.ศ.2554 ยานสำรวจดาวอังคาร มาร์ส รีคอนเนอรส์ซองส์ ออร์บิตเตอร์ (Mars Reconnaissance Orbiter) ขององค์การนาซา ได้ค้นพบรอยน้ำไหลตามหุบเขา ที่จะปรากฏให้เห็นในช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิจนถึงต้นฤดูใบไม้ร่วงของทุกปี นักวิทยาศาสตร์ได้เรียกรอยทางน้ำไหลเหล่านี้ว่า แนวลายเส้นปรากฏซ้ำตามเนินลาดเอียง (Recurring Slope Lineae : RSL)  จากการสำรวจด้วยเครื่องวัดรังสี นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่าในเส้นลาดชันเหล่านี้มีเกลือ ไฮเดรต (Hydrated Salts) อยู่ แต่บริเวณที่ไม่มีแนวเส้นลาดชันจะตรวจไม่พบสารเหล่านี้ เป็นหลักฐานสำคัญว่าเส้นลาดชันที่ปรากฏซ้ำเกิดจากการไหลของน้ำซึ่งอยู่ในสภาพของเหลว บนดาวอังคารทุกฤดูร้อน อนึง น้ำบนดาวอังคารมีความเค็มสูง จึงจะปรากฏตัวในสถานะของเหลวได้ต่อเมื่ออุณหภูมิสูงกว่า -23 องศาเซลเซียสเท่านั้น ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่ทราบว่าน้ำที่ไหลลงเนินมาจากไหน จึงกลายเป็นหัวข้อหลักในการสำรวจต่อจากนี้ การค้นพบนี้ทำให้เรามองดาวอังคารต่างไปจากเดิมที่แห้งแล้ง อีกทั้งยังให้ชวนให้จินตนาการว่าบนดาวอังคารอาจมีสิ่งมีชีวิตอื่นอยู่ หรือกระทั่งว่ามนุษย์อาจขึ้นไปดำรงชีวิตอยู่บนดาวอังคารสักวันหนึ่งก็เป็นได้

อ้างอิง:
NASA. Nasa scientists find evidence of flowing water on Mars. [Online] Source: http://www.theguardian.com/science/2015/sep/28/nasa-scientists-find-evidence-flowing-water-mars. (29 Sep 2015).

ข่าวสารที่่คล้ายกัน