ค้นพบวิธีการล่อเหยื่อใหม่ของต้นหม้อข้าวหม้อแกง

ค้นพบวิธีการล่อเหยื่อใหม่ของต้นหม้อข้าวหม้อแกง

14-12-2021
ค้นพบวิธีการล่อเหยื่อใหม่ของต้นหม้อข้าวหม้อแกง

     ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง เป็นไม้เลื้อยที่มีระบบรากตื้นและสั้น และจัดเป็นพืชกินแมลงชนิดหนึ่ง ตามปกติรูปร่างของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงจะเอื้อให้แมลงตัวเล็กๆตกลงไปในตัวหม้อที่มีน้ำย่อยสำหรับย่อยสลายแมลงที่เคราะห์ร้ายตกลงไปกลายเป็นสารอาหารหล่อเลี้ยงตัวมันเอง จากการขยับขึ้นลงของฝาหม้อ แต่ไม่นานมานี้ นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยบริสตอล ค้นพบวิธีการล่อเหยื่อแบบใหม่ของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงสายพันธุ์ เนพเพนทีส กราซิลลิส (Nepenthes gracilis) โดยการใช้กล้องความเร็วสูงและเซนเซอร์ในการสังเกตพฤติกรรมการล่อเหยื่อพบว่า ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงสายพันธุ์นี้มีฝาหม้อที่มีคุณสมบัติคล้ายสปริง ซึ่งจะเด้งกลับมาเมื่อมีแรงกระทบจากด้านบน ทำให้แมลงที่เกาะอยู่ตกลงในหม้อ และยังค้นพบอีกว่าการที่แมลงมาเกาะใต้ฝานั้นเพราะมีเกสรดอกไม้ที่ใช้สำหรับล่อเหยื่อและถูกเคลือบด้วยสารหล่อลื่นที่ทำให้การเกาะของแมลงทำได้ยาก ส่งผลให้แมลงตกลงในหม้อเมื่อเกิดการเด้งกลับของฝาหม้อ การค้นพบนี้ทำให้เราทราบว่านอกจากจะค้นพบวิธีการล่อเหยื่อแบบใหม่แล้ว สารหล่อลื่นยังจำเป็นต่อการหาเหยื่อของหม้อข้าวหม้อแกงลิงด้วยเช่นกัน

อ้างอิง:
BBC News. Plant uses raindrops to eat ants. [Online] Source: http://www.bbc.com/news/science-environment-34414284. 6 Oct 2015.
Science News. Raindrops help pitcher plants trap dinner. [Online] Source: https://www.sciencenews.org/blog/science-ticker/raindrops-help-pitcher-plants-trap-dinner. 6 Oct 2015.
[วิทยานิพนธ์] Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. Mechanism for rapid passive-dynamic prey capture in a pitcher plant. [Online] Source: http://www.pnas.org/content/early/2015/09/29/1510060112. 6 Oct 2015.

ข่าวสารที่่คล้ายกัน