หน้ากากผ้าป้องกัน COVID-19

หน้ากากผ้าป้องกัน COVID-19

18-12-2021

         ปลายปี 2019 จนถึงต้นปี 2020 มีไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ระบาดไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วจากเมืองเล็ก ๆ ของประเทศจีน (อู่ฮั่น) หรือที่ในปัจจุบันเรารู้จักและได้ยินชื่อไวรัสขนิดนี้ว่า COVID-19 สถานการณ์การแพร่ระบาดส่งผลให้มีการคุมเข้มและป้องกันในหลายพื้นที่ แม้กระทั่งประเทศไทยส่งผลให้อุปกรณ์และเครื่องมือที่ช่วยป้องกันไวรัสชนิดนี้เข้าสู่ภาวะวิกฤต หายากมีราคาแพง หลายหน่วยงานพยายามหาทางแก้ปัญหาด้วยการแนะนำวิธีการทำเครื่องมือช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนี้ เช่น ทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากปิดปากและจมูก ซึ่งวิธีการก็ไม่ได้ยุ่งยากแต่วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นสารตั้งต้นอาจจะหายากสักหน่อยแต่ก็เป็นการช่วยป้องกันตัวเองได้จากเชื้อไวรัสนี้ได้ อีกหนึ่งอย่างที่พอจะสามารถทำขึ้นมาใช้เองได้โดยไม่ยากมากก็คือ หน้ากากอนามัย ซึ่งต้องยอมรับว่าในช่วงนี้หายากมากขาดตลาด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยมีการแนะนำวิธีการทำหน้ากากอนามัยจากผ้าเพื่อซักใช้ซ้ำได้วันนี้ แต่ผ้าแบบไหนละ
ที่มีคุณภาพพอที่จะมาช่วยป้องกันเชื้อไวรัสชนิดนี้ได้ fabric01

จากการศึกษาวิจัยของ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีผลการวิจัยออกมาถึงเรื่องคุณภาพของผ้าแต่ละประเภทในคุณสมบัติด้านต่างๆ ดังนี้ เรื่องของการป้องกันอนุภาคขนาดเล็กโดยการทดสอบผ่านการส่องกล้องจุลทรรศน์ พบว่า ผ้าฝ้ายดิบ ผ้าฝ้ายมัสลิน และผ้านาโน เมื่อนำผ้ามาประกอบกัน 2 ชั้นและส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ เส้นใยผ้าสามารถกันอนุภาคเล็กๆ ได้ใกล้เคียงกับ "หน้ากากอนามัยทางการแพทย์" เรื่องของการป้องกันการซึมผ่านของน้ำ พบว่าผ้าสาลูและผ้ามัสลินสามารถกันน้ำได้ดี เรื่องของการซักทำความสะอาด พบว่าผ้านาโนซักได้ประมาณ 10 ครั้ง เส้นใยก็เริ่มเสื่อมสภาพ ส่วนผ้าฝ้ายดิบซักได้ประมาณ 100 ครั้ง และผ้ามัสลินพบว่าสามารถซักซ้ำได้มากถึง 100 ครั้งโดยที่คุณสมบัติของผ้ายังดีอยู่ส่วนผ้าสาลูยังไม่มีการทดสอบคุณภาพหลังการซักfabric02         อย่างไรก็ตามทุกท่านสามารถเลือกหาผ้ามาใช้ทำหน้ากากได้ตามความเหมาะสมแต่แนะนำว่าหน้ากากผ้าหลังใช้งานควรซักทุกวันผึ่งให้แห้งและสามารถใช้เตารีดรีดโดยนำผ้าอีกหนึ่งผืนมาวางบนหน้ากากผ้าเพื่อยืดอายุการใช้งานของหน้ากากผ้า และอย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยการกินร้อน ใช้ช้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆ ให้ครบถ้วน

 

ผู้เขียน นางสาวธนภรณ์ ก้องเสียง

ที่มา : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
https://www3.dmsc.moph.go.th/post- view/705?fbclid=IwAR1n1IS0B09M_BIAMyYbeH9AUOYDq0U7dY8LKXiEtWWZRo0j8S7K0UWEiiM (11 มีนาคม 63)
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/870413 (12 มี.ค. 63)

ที่มาภาพ
http://www.pd.co.th/uploads/content/2020/03/o_1e36qt5ts1gudc5pu9187h12ote.jpg
http://www.pd.co.th/uploads/content/2020/03/o_1e36qt5ts1ild1npn1r7paqhaatd.jpg

 

 

 

ข่าวสารที่่คล้ายกัน