ปลาซิวเจ้าฟ้า

ปลาซิวเจ้าฟ้า

16-12-2021
ปลาซิวเจ้าฟ้า

ปลาซิวเจ้าฟ้า หรือ ปลาซิวเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ หรือ ปลาดอกแก้ว
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Amblypharyngodon chulabhornae Vidthayanon & Kottelat, 1990
อันดับ : Cypriniformes
วงศ์ : Cyprinidae
ลักษณะทั่วไป : เป็นปลาน้ำจืดขนาดเล็ก ลำตัวและหัวแบนข้าง คอดหางเรียวยาว ตาโต หลังค่อม ท้องเป็นสีเงินแวววาว มีแถบสีดำบริเวณโคนครีบก้นถึงบริเวณโคนครีบหาง ครีบหางเว้าลึกเป็นรูปส้อม ตัวโตเต็มที่ยาวประมาณ 4 เซนติเมตร บริเวณส่วนหัวด้านบนมีสีเขียวเหลือบทอง ส่วนมากพบอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ อยู่ในแหล่งน้ำนิ่ง เช่น หนอง บึง นาข้าว และแหล่งน้ำท่วม กินแพลงค์ตอนพืชและแพลงค์ตอนสัตว์ เป็นอาหาร 
สถานะภาพ IUCN : Least Concern
ที่มา : โครงการศึกษาความหลากชนิดของปลาน้ำจืดบริเวณคลองรังสิต

ข่าวสารที่่คล้ายกัน