ปี พ.ศ. 2593 ครึ่งหนึ่งของประชากรโลกจะสายตาสั้น

ปี พ.ศ. 2593 ครึ่งหนึ่งของประชากรโลกจะสายตาสั้น

17-12-2021
ปี พ.ศ. 2593 ครึ่งหนึ่งของประชากรโลกจะสายตาสั้น

ภาพจาก : http://visionsmartcenter.com/userfiles/Images/Boy%20With%20glasses%20reading(1).jpg

   อาการสายตาสั้น (myopia) นั้นเป็นอาการที่ทำให้เราไม่สามารถมองเห็นวัตถุที่อยู่ไกลได้ชัดเจน เนื่องจากจุดรวมของแสงอยู่หน้าจอประสาทตา สาเหตุเกิดจากรูปร่างของดวงตามีลักษณะยาวกว่าปกติหรือความโค้งของกระจกตาผิดปกติทีมนักวิจัยนานาชาติได้รวบรวมสถิติต่าง ๆ ของการเกิดสายตาสั้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพื่อนำไปคาดการณ์ ทำให้พบว่า ภายในอีกประมาณ 30 ปีข้างหน้าจะมีประชากรโลกราว 4,758 ล้านคนสายตาสั้น (ร้อยละ 49.8 ของประชากรโลก) นอกจากนี้ 163 ล้านคน มีความเสี่ยงต่อการเกิดความผิดปกติทางสายตาจนถึงขั้นสูญเสียการมองเห็นได้

   แม้อาการสายตาสั้นอาจเป็นผลเมาจากพันธุกรรม แต่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนเชื่อว่า พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของเราโดยเฉพาะเยาชนในระยะเวลาไม่กี่ปีมานี้ ทำให้มีจำนวนผู้มีสายตาสั้นเพิ่มอย่างรวดเร็ว ในทางกลับกัน ความเชื่อที่ว่า สายตาสั้นเกิดจากการจ้องวัตถุในระยะใกล้บ่อยขึ้นนั้น (อาทิ การจ้องหน้าจอโทรศัพท์มือ) ก็ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนทาง 

   สมมุติฐานที่น่าเป็นไปได้ คือ เยาวชนรุ่นใหม่ใช้เวลาอยู่กลางแจ้งน้อยลง เนื่องจากมีงานวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่า การรับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ จะช่วยชะลออาการสายตาสั้นในไก่ได้ เพราะแสงจะกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งสารโดปามีน (dopamine) ซึ่งมีผลยับยั้งการยืดตัวของดวงตาที่นำพามาสู่อาการสายตาสั้น นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยจากประเทศจีน ที่พบว่า นักเรียนที่ใช้เวลาในการออกไปเล่นทำกิจกรรมกลางแจ้งมากกว่า มีอัตราการเกิดอาการสายตาสั้นน้อยกว่านักเรียนที่ใช้เวลาในห้องเรียนมากกว่าผู้เชี่ยวชาญจึงแนะนำการป้องกันการเกิดอาการสายตาสั้นในเยาวชนด้วยการตรวจเช็คสายตาประจำ และให้ใช้เวลาข้างนอกมากขึ้นเพื่อหลีกเหลี่ยงการมองในระยะสั้นมากเกินไป นอกจากนี้การรับประทานอาหารที่มี โอเมก้า 3 หรือเบตาแคโรทีนที่พบบ่อยในปลาทะเลและแครอตจะช่วยป้องกันปัญหาด้านสายตาได้ส่วนหนึ่ง

แหล่งที่มาข้อมูล : 
http://www.dailymail.co.uk/health/article-3452600/Half-world-s-population-short-sighted-30-years-one-five-risk-BLINDNESS
-experts-blame-lack-daylight-screen-time.html
http://www.sciencealert.com/half-the-world-s-population-will-be-short-sighted-by-2050
http://www.nature.com/news/the-myopia-boom-1.17120

เรียบเรียงโดย : นุชจริม เย็นทรวง

ข่าวสารที่่คล้ายกัน