พบเข็มดอกขาว Ixora dolichophylla K. Schum. พืชถิ่นเดียวของไทย ที่จังหวัดระยอง

พบเข็มดอกขาว Ixora dolichophylla K. Schum. พืชถิ่นเดียวของไทย ที่จังหวัดระยอง

14-12-2021
พบเข็มดอกขาว Ixora dolichophylla K. Schum. พืชถิ่นเดียวของไทย ที่จังหวัดระยอง

พบเข็มดอกขาว Ixora dolichophylla K. Schum. พืชถิ่นเดียวของไทย ที่จังหวัดระยอง

ชื่อบทความ พบเข็มดอกขาว Ixora dolichophylla K. Schum. พืชถิ่นเดียวของไทย ที่จังหวัดระยอง
ชื่อผู้เขียน ภานุมาศ จันทร์สุวรรณ
ชื่อวารสาร หมายเหตุนิเวศวิทยา บันทึกธรรมชาติหลากหลายเผ่าพันธุ์
จัดพิมพ์/เผยแพร่โดย -
ปีที่พิมพ์ 2550
ปีที่ 1
ฉบับที่ 2
หน้าที่ 16

 ดาวน์โหลด

ข่าวสารที่่คล้ายกัน