ปลาซิวหางแดง

ปลาซิวหางแดง

16-12-2021
ปลาซิวหางแดง

ปลาซิวหางแดง ปลาซิวแถบดำ หรือ ปลาซิวบอระเพ็ด
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rasbora borapetensis Smith, 1934
ชื่อสามัญ : Blackline rasbora, Redtail rasbora
อันดับ : Cypriniformes
วงศ์ : Cyprinidae
ลักษณะทั่วไป : เป็นปลาน้ำจืดขนาดเล็ก ลำตัวแบนข้าง ตาโต มีแถบสีดำพาดตามความยาวจากบริเวณด้านหลังของแผ่นปิดเหงือกจนถึงกลางฐานครีบหาง และมีแถบสีเขียวปนสีทองขนานตามแนวแถบสีดำ มีแถบสีดำบริเวณโคนครีบก้นถึงบริเวณโคนครีบหาง ครีบหางเว้าลึกเป็นรูปส้อมมีสีแดงสด ตัวโตเต็มที่ยาว 5 เซนติเมตร ส่วนมากพบอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ อยู่บริเวณกลางน้ำและใกล้ผิวน้ำตาม ลำคลอง หนอง บึง และอ่างเก็บ กินแพลงค์ตอนสัตว์ เป็นอาหาร
สถานะภาพ IUCN : Least Concern
ที่มา : โครงการศึกษาความหลากชนิดของปลาน้ำจืดบริเวณคลองรังสิต

ข่าวสารที่่คล้ายกัน