กาแล็กซีทางช้างเผือก

กาแล็กซีทางช้างเผือก

14-12-2021
กาแล็กซีทางช้างเผือก

ภาพจาก: http://spacefellowship.com/wp-content/uploads/2009/10/3_3fe163858980bcaf7ae60a0ecf315c19.jpg

     กาแล็กซีทางช้างเผือก (Milky Way galaxy) เป็นกาแล็กซีแบบกังหันบาร์ (Barred Spiral Galaxy) ประกอบไปด้วยดาวฤกษ์ประมาณ สามแสนล้านดวง มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ เก้าแสนสี่หมื่นหกพันล้านล้านกิโลเมตร กาแล็กซีทางช้างเผือกเป็นเพียงหนึ่งในบรรดาล้าน ๆ กาแล็กซีในเอกภพ ซึ่งแต่ละกาแล็กซีจะประกอบด้วยดาวฤกษ์นับล้าน ๆ ดวง

ข่าวสารที่่คล้ายกัน