สดชื่น...หายกระหาย

สดชื่น...หายกระหาย

18-12-2021
สดชื่น...หายกระหาย

          ปัจจุบันนี้ผู้คนส่วนใหญ่หันมาสนใจรักสุขภาพกันมากขึ้น สนใจในเรื่องการเลือกรับประทานอาหาร และเครื่องดื่ม ให้เหมาะสมกับความต้องการในแต่ละวันซึ่งบทความนี้

จะมาเล่าในเรื่องน้ำผลไม้กัน เนื่องจากน้ำผลไม้เป็นเครื่องดื่มที่หาซื้อได้ง่ายและสามารถผลิตเองได้ที่บ้าน ผู้เขียนได้เห็นว่าในร้านค้ามีการจำหน่ายน้ำผลไม้กันแพร่หลายและ

มีให้เลือกหลากหลายมากมาย จนทำให้เกิดคำถามว่าเราควรจะเลือกชนิดไหนจะถึงเหมาะสมกับตัวเราที่สุด วันนี้ผู้เขียนจะมาบอกกันว่าน้ำผลไม้มีหลายประเภท ก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักน้ำผลไม้กัน ผู้เขียนจะพามารู้จักการแบ่งประเภทของเครื่องดื่มกันก่อน

      โดยการแบ่งของเครื่องดื่มอาจแบ่งได้หลายแบบ เช่น แบ่งตามการอัดก๊าซแล้วแบ่งตามแอลกอฮอล์ หรือแบ่งตามแอลกอฮอล์แล้วจึงแบ่งตามการอัดก๊าซก็ได้ ดังนี้

1.Carbonated beverage (เครื่องดื่มอัดก๊าซ) -Alcoholic carbonated beverage (เครื่องดื่มอัดก๊าซที่มีแอลกอฮอล์) เช่น เบียร์ และแชมเปญ(ไวน์อัดก๊าซ) เป็นต้น

-Nonalcoholic carbonated beverage (เครื่องดื่มอัดก๊าซที่ไม่มีแอลกอฮอล์) เช่น น้ำอัดลม2.Noncarbonated beverage (เครื่องดื่มไม่อัดก๊าซ)

-Alcoholic noncarbonated beverage (เครื่องดื่มไม่อัดก๊าซที่มีแอลกอฮอล์) เช่น ไวน์ บรั่นดี วิสกี กระแช่ และ สาเก เป็นต้น -Nonalcoholic noncarbonated beverage

(เครื่องดื่มไม่อัดก๊าซที่ไม่มีแอลกอฮอล์) เช่น น้ำผลไม้ น้ำผัก นม โยเกิร์ตพร้อมดื่ม ชา กาแฟ และ โกโก้ เป็นต้น

          ตอนนี้เราก็ทราบแล้วว่าน้ำผลไม้จัดอยู่ในประเภท Nonalcoholic noncarbonated beverage (เครื่องดื่มไม่อัดก๊าซที่ไม่มีแอลกอฮอล์) และน้ำผลไม้มีหลายประเภท ดังนี้

น้ำผลไม้แท้ : น้ำที่ได้จากการบีบคั้นผลไม้ เป็นน้ำผลไม้พร้อมดื่มชนิดที่สามารถดื่มได้ทันที อาจเรียกว่า Single strength direct juice ซึ่งมีส่วนผสมของน้ำผลไม้แตกต่างกันไป

ขึ้นอยู่กับชนิดของผลไม้ที่นำมาเป็นวัตถุดิบ ในการผลิตในระดับอุตสาหกรรมต้องนำมา pasteurize ,sterilize หรือ UHT ซึ่งจะเก็บได้นานไม่ต้องแช่เย็น

น้ำผลไม้แท้ชนิดเข้มข้น ( concentrated fruit juice ) : น้ำผลไม้แท้ที่ทำให้เข้มข้นโดยการให้ความร้อนเพื่อระเหยน้ำออก เป็นการเพิ่มความเข้มข้น เมื่อจะนำมาบริโภคต้องนำมา

ผสมน้ำเพื่อเจือจางเสียก่อน น้ำผลไม้เข้มข้นส่วนใหญ่จะถูกนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ

น้ำผลไม้กึ่งแท้,ดัดแปลง : มีการเติมน้ำ หรือเอนไซม์ลงในผลไม้ก่อนนำมาบด คั้น การเติมมีวัตุประสงค์เพื่อให้สกัดน้ำผลไม้ได้มากขึ้น ผลิตโดยการนำผลไม้ หรือเนื้อผลไม้ประมาณ

25% ขึ้นไป เจือสีสังเคราะห์แล้วทำให้เข้มข้นด้วยน้ำตาล

น้ำผลไม้เทียม : ไม่มีองค์ประกอบใดมาจากผลไม้

น้ำผลไม้เทียมเข้มข้น : น้ำผลไม้เทียมที่ทำให้เข้มข้นขึ้น

          มาถึงตอนนี้ผู้อ่านได้ทราบประเภทของน้ำผลไม้กันแล้ว เวลาจะเลือกซื้อน้ำผลไม้มาดื่มก็ต้องควรคำนึงถึงการบริโภคสักหน่อย ถ้าเป็นน้ำผลไม้เข้มข้น ก็ต้องทำให้เจือจางก่อนการเลือกซื้อน้ำผลไม้บรรจุขวดหรือกล่องนั้น ควรอ่านฉลากทุกครั้ง เพราะผู้บริโภคจะทราบว่า น้ำผลไม้ชนิดนั้นมีปริมาณน้ำตาลอยู่เท่าไหร่ มีสารกันบูดหรือไม่ และวันหมดอายุเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องดูทุกครั้ง โดยเฉพาะน้ำผลไม้หากหมดอายุแล้วดื่มเข้าไป จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้

          ครั้งต่อไปการที่เราจะบริโภคน้ำผลไม้ควรคำนึงและเลือกให้เหมาะสมกับการบริโภค ซึ่งน้ำผลไม้เป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ หากเลือกไม่เป็น หรือซื้อแบบไม่เลือกเลย ก็อาจไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควร ซึ่งการที่ดื่มน้ำผลไม้ที่จะให้ดีที่สุด เราควรที่จะคั้นเอง แล้วดื่มทันที จะได้ประโยชน์มากที่สุด แล้วคุณจะรู้สึกได้ถึงพลังความสดชื่นที่แท้จริง

 

ผู้เขียน รัชเนศ เพ็ชรเย็น

ที่มาของแหล่งข้อมูล

-ปริญดา เพ็ญโรจน์.เอกสารประกอบการเรียน วิชากระบวนแปรรูปอาหาร 3.

- พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ และคณะ.Fruit juice/น้ำผลไม้. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา:http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0884/fruit-juice-น้ำผลไม้.[14 มกราคม 2564]

- เครื่องดื่ม/น้ำผลไม้.[ออนไลน์]. แหล่งที่มา: https://twcrownf.co.th/?page_id=773.[14 มกราคม 2564]                                                                     

- เครื่องดื่ม. [ออนไลน์].แหล่งที่มา: https://sites.google.com/site/foodidia/sutr-ded/kheruxng-dum?tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplates%2Fprint%2F&showPrintDialog=1.[14 มกราคม 2564]

- ภัทรพงศ์ สิมมา.ชนิดของเครื่องดื่ม. [ออนไลน์].แหล่งที่มา: https://sites.google.com/site/kreoungdeum/chnid-khxng-kheruxng-dum.[14 มกราคม 2564]

ข่าวสารที่่คล้ายกัน