กระเพาะอาหาร....กินเต็มที่ได้เท่าไร

กระเพาะอาหาร....กินเต็มที่ได้เท่าไร

17-12-2021
กระเพาะอาหาร....กินเต็มที่ได้เท่าไร

ภาพจาก : http://www.clipartkid.com/images/229/cartoon-drawing-of-an-overstuffed-man-eating-7XZ7jG-clipart.png

   โดยปกติแล้วกิจวัตรของคนเราทุกคนที่เหมือนกันหลาย ไม่ว่าจะเป็นการตื่นนอน อาบน้ำ รับประทานอาหารเช้า กลางวัน เย็น ทำงานหรือเรียน แล้วก็เข้านอน แต่สิ่งที่สำคัญมากสำหรับการดำรงชีวิตก็คือการรับประทานหรือที่เรียกติดปากว่า “การกิน” ไม่ว่าดื่มน้ำ ทานข้าว ของคาว ของหวาน เหล่านี้เราเคยชั่ง ตวง ดูหรือไม่ว่าที่เรากินลงไปนั้นจุได้มากที่สุดเท่าไหร่

   อาหารหลากหลายที่เรากินลงไปนั้นเมื่อถูกบดเคี้ยวย่อยให้เล็กลงในเบื้องต้นแล้วจะถูกส่งมาพักไว้ที่กระเพาะอาหารเพื่อทำการย่อยให้เล็กลงไปถึงระดับโมเลกุลจะทำให้ง่ายต่อการดูซึม เมื่อกระเพาะเต็มแล้วเราจะมีความรู้สึกขึ้นมาสั่งเราให้หยุดกิน ที่เราเรียกว่า “อิ่ม” แต่อิ่มของเรานั้นมันจุได้เท่าไหร่ กี่กิโลกรัม? กี่ลิตร? ธรรมดากระเพาะที่ไม่มีอาหารของมนุษย์จะมีปริมาตร 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร และจะขยายได้ถึง 500 – 2000 ลูกบาศก์เซนติเมตร หรือ 10 – 40 เท่านั่นเอง จากการที่มีผู้พยายามศึกษา ความจุกระเพาะอาหารของมนุษย์ โดยใช้วิธีต่างๆ มากมาย ทำให้สามารถคำนวณปริมาตรความจุของกระเพาะอาหารได้ 800 ซีซี ไปจนถึงประมาณ 4,000 ซีซี หรือตั้งแต่ประมาณ 1 ลิตรถึง 4 ลิตรเลยทีเดียว

   เราสามารถประมาณปริมาตรอาหารที่เรารับประทานต่อครั้งได้ง่ายๆ เช่น น้ำดื่ม 1 แก้วปกติ จะมีความจุประมาณ 250 ซีซี หรือน้ำดื่มขวดเล็กมีปริมาตรประมาณ 500 - 600 ซีซี เป็นต้น ก็จะสามารถรู้คร่าวๆว่าตัวเองนั้นมีความจุของกระเพาะเท่าไหร่ เพื่อประมาณการบริโภคของเราไม่ให้มากจนเกินไปเพราะหากกินอาหารมากๆ ไปเรื่อยๆ กระเพาะของเราก็จะขยายเพิ่มขึ้นเองจนทำให้รู้สึกอิ่มยาก ทำให้ได้รับสารอาหารมากเกินไปกลายเป็นส่วนเกินที่สะสมไว้ในส่วนต่างๆ ของร่างกายและจะกลายเป็นคนอ้วนไปในที่สุด ฉะนั้นเพื่อเป็นการรักษากระเพาะนี้ให้อยู่กับเราไปได้นานๆ ควรทานแต่พอเหมาะ พอดี เครื่องดื่มน้ำอัดลม แอลกอฮอล์ ควรดื่มให้น้อยลง เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพในอนาคตด้วย


แหล่งที่มาข้อมูล :
http://www.bangkokhealth.com ค้นหาวันที่ 10 กรกฎาคม 2559 
http://hypertextbook.com ค้นหาวันที่ 10 กรกฎาคม 2559

เรียบเรียงโดย : นายทศวรรษ คุณาวัฒน์ นักวิชาการ อพวช.

ข่าวสารที่่คล้ายกัน